Een solidair vangnet voor ondernemers

Vledder - Ondernemersvereniging Vledder e.o. houdt op donderdag 16 mei een bijeenkomst in De Tippe over het opzetten van een Broodfonds. Het OVV-bestuur heeft een BroodfondsMaker van Broodfonds Nederland uitgenodigd om een presentatie te geven.

Deze presentatie is niet alleen voor de leden van de OVV. Ook andere ondernemers binnen de gemeente Westerveld zijn van harte welkom om bij de avond aanwezig te zijn. Meld je aan vóór 1 mei via info@vledder.nu. De avond begint om 19.30 uur. Meer informatie over de OVV kun je vinden op www.vledder.nu.

Broodfonds

Een Broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers die elkaar kennen en vertrouwen. Je steunt elkaar bij ziekte. Daarvoor zet je elke maand een vast bedrag opzij. Vaak wordt dit type voorziening ook wel aangeduid als ‘schenkkring’. De BroodfondsMakers begeleiden bij de oprichting van de individuele groepen en zorgen ervoor dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen schenkingen om van te leven. Die kun je maximaal twee jaar achtereen krijgen.

Voorwaarden

Alleen groepen die zijn opgezet door de BroodfondsMakers en zich houden aan de voorwaarden zijn een geregistreerd Broodfonds en mogen die naam gebruiken. Het Broodfonds is voor zelfstandigen met en zonder personeel, vennoten van een VOF, maten in een maatschap en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van een BV en bestaat uit minimaal twintig tot maximaal vijftig ondernemers. Je kunt vanuit allerlei beroepen meedoen aan een Broodfonds. Daarnaast moet er een bestuur samengesteld worden met minimaal drie bestuursleden, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.