Dodenherdenkingen in Westerveld

Diever - Op meerdere plaatsen in gemeente Westerveld vindt op zaterdag 4 mei een dodenherdenking plaats.

Het 4 mei comité Diever houdt dit jaar de herdenking vanuit de Pancratius kerk, aanvang 19.00 uur. Vrouwenkoor Jicy Pop, de muziekvereniging Advendo, pianist A. Dekker en organist G. Geertsma-Veltman verlenen hun medewerking.

Bij het monument is om 20.00 uur de kranslegging met medewerking van de Scouting Diever en Advendo. Er wordt een toespraak gehouden namens het gemeentebestuur. Daarna volgt de rondgang over de begraafplaats langs de grafmonumenten om daar stil te staan bij diegenen die het leven hebben verloren als gevolg van oorlogshandelingen.

Na de ceremonie is er gelegenheid om bij elkaar te komen in de Pancratius kerk.

Doldersum

12.00 uur Herdenking bij het monument aan de Huenderweg

Dwingeloo

19.00 tot 20.15 uur herdenking in de hervormde kerk en aansluitend bij het monument op De Brink.

Havelte

19.00 uur: herdenkingsbijeenkomst in de dorpskerk met voordrachten van leerlingen van kindcentrum ‘De Vuursteen’ uit Wapserveen en ‘De Oosterveldschool’ uit Uffelte, een toespraak namens het gemeentebestuur en muzikale bijdragen van een Ineke Heinhuis, Hans Roze en het Klarinetensemble.

19.45 uur: stille tocht naar het herdenkingsmonument langs het oorlogsgraf van Anton W. Siedenburg. Krans- en bloemlegging bij het monument.

20.00 uur: 2 minuten stilte.

Vledder

19.00 uur: herdenkingsbijeenkomst in de N.H.-kerk in Vledder.

19.45 uur: verzamelen bij de N.H.-kerk en wandelen naar het monument op De Brink.

19.58 uur: VCE Westerveld speelt de Last Post.

20.00 uur: twee minuten stilte.

Aansluitend wordt het volkslied gezongen, is er een kranslegging namens het gemeentebestuur, het comité 40-45, de Vrouwen van Nu en vervolgens door eenieder die dat wenst.

20.10 uur: toespraak namens het gemeentebestuur, muzikale bijdrage van Mannenkoor Vledder en een dankwoord namens het comité 40-45.