Onderhoudswerkzaamheden bij de Maatschappij van Weldadigheid

Frederiksoord - De Maatschappij van Weldadigheid gaat volgende week aan de slag met het onderhoud vane 21,6 kilometer aan zandwegen in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Hooge B.V. en duren ongeveer vier weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor is het mogelijk dat er tijdelijk wat oponthoud ontstaat, de aannemer zorgt dat de zandpaden binnen 4 uur weer begaanbaar zijn.

Werkzaamheden in de bossen

Binnenkort zullen er ook werkzaamheden in de bossen van de Maatschappij van Weldadigheid starten. De Maatschappij van Weldadigheid moet noodzakelijkerwijs op diverse locaties in Boschoord, Frederiksoord (ook in het Sterrebos) en Wilhelminaoord, fijnsparren verwijderen. Op korte termijn zal een aantal bomen verwijderd worden om het bos gezond te houden en om de veiligheid in het bos te kunnen blijven garanderen. Deze maatregel is genomen in nauw overleg met gemeente en provincie.

Aantasting door de letterzetter

De bomen die verwijderd worden, zijn aangetast door de zogenaamde letterzetter. Deze bomen hebben een verminderde weerstand die is ontstaan door zachte winters en de afgelopen extreem droge zomer. Hierdoor zijn ze een makkelijke prooi voor deze letterzetter geworden. Deze keversoort nestelt zich onder de boomschors van deze bomen, waardoor de boom doodgaat.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen binnenkort worden opgestart. Het bos blijft gewoon toegankelijk, met uitzondering van tijdelijk afgesloten paden. Enkele dagen voorafgaand aan de zaagwerkzaamheden worden de percelen gecontroleerd op vogelnesten, en mierennesten. Uiteraard zullen zogenoemde ‘nestbomen’ worden gespaard. Om verdere verspreiding van de letterzetter te voorkomen en om de bossen gezond te houden, is het belangrijk dat de werkzaamheden nu worden uitgevoerd. Op de open plekken waar bomen verwijderd zijn, worden later in het jaar nieuwe bomen aangeplant.