Scholen bezoeken Museum De Proefkolonie

Frederiksoord - In de eerste maand van de opening heeft het nieuwe Museum De Proefkolonie in Frederiksoord 250 leerlingen uit de Gemeente Stellingwerf op bezoek gehad.

De kinderen uit groep 7 en 8 deden mee aan het schoolbrede heemkunde-project ‘De Veerkieker’. Hierbij werd bezoek aan regionale erfgoedinstellingen gecombineerd met workshops op school door lokale kunstenaars.

Experiment

Voor de leerlingen stond het sociaal experiment van de Maatschappij van Weldadigheid centraal. Het nieuwe Museum bood hierbij de ideale setting om de kinderen op interactieve wijze kennis op te doen van deze indrukwekkende geschiedenis. De kinderen beleefden de multimediale tijdreis die De Proefkolonie haar bezoekers biedt. Aanvullend was er een KolonieChallenge als onderdeel van het educatieve programma van het museum.

Net als de oorspronkelijke kolonistengezinnen, probeerden ze door hard en slim werken munten te verdienen, waarbij ze inzicht kregen in het dagelijks leven in de Kolonie rond 1818 kwamen ze meer te weten over de voortrekkersrol die de Kolonie heeft gespeeld bij het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat. Een van de kinderen over het bezoek: ‘Dingen leren is soms best een beetje saai, maar in dit nieuwe museum leer je op een leuke manier. En dat is best wel cool!’

Multi-media

Museum De Proefkolonie is sinds 1 mei geopend in het Bezoekerscentrum ‘Huis van Weldadigheid’ aan de Majoor Van Swietenlaan te Frederiksoord. Het belevingsmuseum zet fors in op multi-media en interactieve elementen en is vanuit die hoedanigheid ook aantrekkelijk voor de jongere generaties.