Westerveld moet op de kleintjes letten, inwoners en toeristen zien hun kosten stijgen

De rijke gemeente Westerveld dient vanaf nu op de kleintjes te letten. Inwoners en toeristen zien hun kosten stijgen.

Optimistische begrotingen en jaarrekeningen met een vette plus onder de streep: daar was Westerveld de laatste jaren aan gewend geraakt. Groot was dus de schrik toen kortgeleden de jaarrekening over 2018 van de pers rolde. Die sluit onverwacht met een tekort van 2,4 miljoen.

Net als tal van andere gemeenten is ook Westerveld veel geld kwijt aan zorgkosten (met name jeugdzorg). Ook een extra reservering van 1,4 miljoen voor wachtgelden en pensioenen van oud-bestuurders hakt erin.

Raad mag helpen gat te dichten

Voor deze jaarrekening, zijn eerste als wethouder financiën, kreeg Wilfried de Jong (Progressief Westerveld) een week geleden al een ferme tik over de vingers in de gemeenteraad. Dinsdag mocht dezelfde raad, die tot na middernacht over de voorjaarsrapportage sprak, helpen het ontstane financiële gat te dichten.

B en W zelf willen later dit jaar, in de begroting voor 2020, onder meer twee ton besparen op Brinq. Dat is een project, bedoeld om inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte beter te laten aansluiten op wat de gebruikers, dus de inwoners van de gemeente, willen. Ook is het college van plan 225.000 euro per jaar minder uit te geven aan wegenonderhoud.

Een serieuze verhoging van de onroerende-zaakbelasting (ozb) - gemiddeld 43 euro per huishouden - moet jaarlijks 681.000 euro in het laatje brengen. Een flink hogere toeristenbelasting zou goed zijn voor 305.000 euro per jaar. Nu bedraagt deze heffing 1,10 euro per persoon per overnachting, in de voorjaarsrapportage wordt 1,50 euro voorgesteld.

'Geen tijd voor linkse hobby's '

De oppositie was zeer kritisch over de voorgestelde lastenverzwaringen. ,,Dit is geen tijd voor linkse hobby's", foeterde Renate Masselink (VVD). Ze vond de voorgestelde forse verhogingen van ozb en toeristenbelasting 'onaanvaardbaar'. CDA-er Gerjo Ballast stelde dat burgers 'altijd de rekening krijgen gepresenteerd'.

Jan Puper (PvdA) noemde de toeristenbelasting 'de gebruikelijke melkkoe'. Hij wilde weten wat er met de geraamde extra opbrengst gebeurt: ,,Wordt het geld geïnvesteerd in de sector of vult de gemeente er de eigen reserves mee?"

Wethouder Jelle de Haas (Gemeentebelangen) antwoordde dat Westerveld simpelweg meer in het toerisme investeert dan er op dit moment aan toeristenbelasting binnenkomt. Onder druk van de raad was hij evenwel bereid de verhoging tot 1,25 euro te beperken.

Masselink drong er bij B en W op aan dat de raad de komende maanden nauw betrokken wordt bij de bepaling van verdere lusten en lasten in 2020.

Wethouder De Jong kon dinsdag andermaal weinig goed doen. Nog voor het begin van het raadsdebat over de voorjaarsrapportage kwam hij met een verklaring over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt, al jaren een heet hangijzer in deze gemeente. De Jong, die ook dit dossier in portefeuille heeft, reageerde op het veelbesproken blootstellingsonderzoek van het RIVM. De resultaten daarvan kwamen dit voorjaar naar buiten.

De wethouder kondigde weken geleden al aan op 9 juli te zullen reageren op het rapport. Maar dat hij dit uitgerekend pal vóór het debat over de voorjaarsrapportage deed, schoot enkele fracties in het verkeerde keelgat. Zij wilden in hun beschouwingen immers op de lelieteelt ingaan.

Jan Puper (PvdA) was het felst richting de portefeuillehouder: ,,U maait ons het gras voor de voeten weg. Dit is ronduit asociaal."

Mogelijk pilot spuitvrije zones

De Jong hield in zijn verklaring overigens de kerk in het midden. Hij kondigde slechts aan dat Westerveld met de provincie Drenthe en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil onderzoeken hoe handen en voeten te geven aan de RIVM-studie. Er komt in de gemeente mogelijk een pilot met spuitvrije zones tussen bollenvelden en woningen. Een onafhankelijke intermediair zou betrokken partijen nader tot elkaar moeten brengen.

Het was later op de avond voor een inmiddels iets afgekoelde Puper voldoende om een klaarliggende motie voor het instellen van lokale spuitarme zones aan te houden.

Gif in huisstof en babyluiers

Het RIVM stelde vast dat mensen die in de buurt van bollenvelden wonen met meer bestrijdingsmiddelen in aanraking komen dan eerder bekend was. Zelfs honderden meters vanaf de akkers is het gif teruggevonden in onder meer huisstof en babyluiers. De concentraties blijven evenwel ruim binnen de wettelijke normen. Een vervolgonderzoek moet duidelijk maken hoe schadelijk de bestrijdingsmiddelen zijn, ook wanneer ze in kleine concentraties voorkomen.

Vorige week nam de Tweede Kamer een aantal moties aan over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt. Het parlement wil onder meer toe naar spuitvrije zones. Mogelijk krijgt Westerveld hier dus, bij wijze van proef, een voortrekkersrol.