Jagers in de oertijd staan centraal bij mammoetdag

Diever -Het OERmuseum houdt weer een mammoetdag ‘Jagers in de oertijd’ op woensdag 17 juli op de Brink te Diever tegenover het museum. Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 en 17.00 uur.

Wie denkt dat de mammoet een gepasseerd station is kan zich op deze woensdag in Diever komen overtuigen van het tegendeel. Mammoeten behoren met de dinosauriërs tot de dieren die voor mensen sterk tot de verbeelding spreken.

Mammoeten zijn in Diever nog tastbaar aanwezig: groot, harig en knokig. Die knoken, de botten dus, zijn enige tientallen jaren geleden opgedoken bij het zuigen van zand uit het stroomdal van de Wapserveense Aa. Hierbij werd de gemeente Westerveld verrijkt met de vondst van minstens 5 verschillende mammoeten. Niet alleen mammoetbotten maar ook resten van andere ijstijdzoogdieren kwamen naar boven. De mammoet vondsten blijken zo’n 48.000 jaar oud te zijn.

In die tijd zwierven hier ook al mensen rond, die oog in oog hebben gestaan met deze giganten uit het ijstijdvak. Neanderthalers worden ze genoemd. Ze waren sterk, moedig en heel bedreven in het maken van gereedschap uit vuursteen. Vooral vuistbijlen maken was hun lievelingssport. Zeker 2 tot 5 % van hun genenmateriaal hebben zij overgedragen aan de na hen komende mens. Stof genoeg om dit kleine deel erfelijk materiaal te activeren de mammoetdag.

Mammoetspelen

Spelen is de beste manier om je voor te bereiden op de volwassenheid. Hadden mammoeten wat meer gespeeld met hun jagers dan waren ze allebei wat minder uitgestorven. Deze middag heb je de mogelijkheid te werken aan vuursteenbewerken, keien stapelen, oerdarten, een bottenpuzzel, een foto maken van jezelf in rendierjagerskleding, oerkoeken bakken, archeologische tattoos en scherven plakken, bottengooien en daaruit je toekomst lezen. Doe wat losse kleding aan zoals een Neanderthaler. Moet tegen een stootje kunnen.

Inschrijving ter plekke in het museum.