Vuurwerk in de gemeenteraad van Westerveld

Diever - Vuurwerk in de gemeenteraad van Westerveld dinsdag. En dat al voordat de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2019 nog maar goed en wel was begonnen. Wethouder Wilfried de Jong kwam zwaar onder vuur te liggen van onder meer PvdA en CDA.

De Jong hield nog voordat de verschillende fracties hun 1e betoog konden doen tijdens de Algemene Beschouwingen een inleiding en maaide daarmee het gras voor de voeten van de partijen weg. PvdA-fractieleider Jan Puper onderbrak de inleiding van de wethouder. Puper zei even te moeten wennen aan de werkwijze van De Jong. ‘Ik vind dit heel ongebruikelijk. Er zijn vooraf door alle partijen moties ingediend. Daar heeft ook het college kennis van kunnen nemen. Nu reageert de wethouder zonder ons eerste betoog te hebben kunnen doen, al op een groot deel van de onderwerpen. Het gevolg is dat er heel veel gras voor onze voeten wordt weggemaaid. Dit is een zeer ongebruikelijke wijze en erg vreemd.’

Puper kreeg steun van zijn CDA-collega Gerjo Ballast die direct om een schorsing vroeg. De Jong was zich van geen kwaad bewust. ‘Ik heb gemeend een korte inleiding te geven rondom de gewasbescherming. Als college zouden wij hier op 9 juli een besluit over nemen. Het leek mij een gepast moment hier in de raad te benoemen wat het besluit is. Ik begrijp de situatie en het ongenoegen. Heb al langer gememoreerd dat het moment van besluitvorming door het college en deze vergadering erg kort op elkaar is.’

Asociaal

Na de onderbreking gaf Ballast eerst complimenten om de wethouder vervolgens onderuit de zak te geven. ‘De wethouder heeft goed aangevoeld welke onderwerpen om een toelichting zouden vragen. Maar ik zou het bijna een gebrek aan respect voor deze gemeenteraad willen noemen om dat terstond in de vergadering, vlak voor het begin van de Voorjaarsnota naar voren te brengen. Dat hebt u niet goed ingeschat want dat is een totaal verkeerd moment. U wist wat er zat aan te komen. Dat heeft u goed ingeschat. Wij hadden inderdaad behoefte aan extra informatie maar die had u gisteren om vijf uur moeten geven. Dan hadden wij ons fatsoenlijk kunnen beraden. Wij hebben net als CDA-fractie stilgestaan of wij op deze manier door zouden gaan. Wij hebben allemaal vrij genomen, het diner is geregeld en de publieke tribune zit vol. Wij gaan verder, maar de info die u net verstrekt heeft hadden wij eerder willen hebben. Daar hadden wij anders mee om willen gaan.’ Jan Puper deed er nog een schepje bovenop. ‘Dit lijkt nergens op. Het is ronduit asociaal. Zo ga je niet met elkaar om. Ik leg de woorden van de wethouder naast mij neer. Laten wij ons de gek aansteken? En het maakt mij nog triester dat een aantal partijen wel op de hoogte was. Wordt er hier een spelletje gespeeld’, zo vroeg Puper zich af.