Nog geen opvolger gevonden voor wethouder De Jong

Er is nog geen geschikte kandidaat gevonden om de onlangs vertrokken wethouder Wilfried de Jong uit Westerveld op te volgen. Wel heeft Hans Verhoef, voorzitter van de Progressief Westerveld-commissie die zich bezighoudt met de opvolging, goede hoop dat hij begin september met een naam van een kandidaat kan komen.

Wethouder Wilfried de Jong van Progressief Westerveld, een samenwerkingspartij tussen GroenLinks en D66, kondigde in juli onverwachts zijn aftreden aan. In een uitgebreide brief aan de fractie van PW en de gemeenteraad, schreef De Jong dat hij niet langer met de opstelling van zijn eigen fractie in de gemeenteraad kon leven. Met name het dossier lelieteelt leverde verschillen van inzicht op.

De fractie van Progressief Westerveld wil graag spuitvrije zones invoeren rondom akkers met bollen. Dat moet volgens hen snel gebeuren om omwonenden te beschermen tegen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollensector. Volgens De Jong wilde de fractie te snel, zonder dat duidelijk is wat de consequenties zijn voor de gemeente. De kans was volgens de vertrokken wethouder groot dat boeren planschade indienen bij de gemeente als ze hun grond niet mogen gebruiken. De Jong wilde ook graag samen met de provincie en de minister van landbouw naar een oplossing zoeken. Dat gaat nu ook gebeuren, ook al maakt De Jong geen deel meer uit van het overleg.

Adviescommissie

Direct na het opstappen van De Jong heeft Progressief Westerveld een vierkoppige adviescommissie ingesteld die op zoek is gegaan naar een nieuwe wethouder. De commissie die naast voorzitter Hans Verhoef bestaat uit Peter Staats, Reinier de Leeuw en Hans Bartels, had zich tot doel gesteld binnen drie weken met een kandidaat te komen. ‘Te ambitieus’, zo zegt Verhoef nu. ‘We zitten natuurlijk in een ongelofelijk ongelukkige periode met al die vakanties.’

Veel belangstelling

Volgens de voorzitter van de adviescommissie is de belangstelling om De Jong op te volgen als wethouder groot. ‘Wij zijn erg verrast door het aantal kandidaten dat zich heeft gemeld. En geloof mij, er zitten erg goede kandidaten tussen. Mensen, vooral mannen, met veel politieke en/of bestuurlijke ervaring. Zelfs twee kandidaten van buiten de twee partijen.’ Verhoef verwacht in de eerste week van september ‘witte rook’. ‘Inderdaad. Ik denk dat we dan met een naam kunnen komen.’

De voorzitter van de adviescommissie die ook voorzitter is van Progressief Westerveld, wil nog wel benadrukken dat het verhaal dat er meningsverschillen zouden zijn tussen de D66- en PW-leden ‘onzin’ is. ‘Er is geen sprake van een interne strijd tussen het D66-deel van de partij en het GroenLinks-deel. Natuurlijk denken niet alle leden hetzelfde over bepaalde onderwerpen die in Westerveld spelen, maar dat heeft niets te maken met politieke achtergronden. Er zijn natuurlijk verschillen van meningen, maar die lopen dwars door de partij heen.’

Coalitieakkoord

Bang dat de twee andere coalitiepartijen DSSW-SW en Gemeentebelangen niet akkoord gaan met de nieuwe kandidaat-wethouder, is Verhoef niet. ‘Er is een coalitieakkoord. Daar houden we ons aan. De nieuwe wethouder van Progressief Westerveld zal dat ook moeten doen.’