N371 bij Wittelte en Uffelte gaat week dicht

De N371 is van 26 tot en met 30 augustus ter hoogte van Wittelte en Uffelte afgesloten. De weg wordt op deze locaties van nieuw asfalt voorzien.

Ter hoogte van de Wittelterbrug wordt tussen de beide bushaltes zowel de kruising als de fietspaden afgesloten voor doorgaand verkeer. Bij Uffelte is het wegvak tussen de 1e en 2e Uffelterbrug afgesloten.

Gedurende de werkzaamheden op de N371 geldt, zowel voor Wittelte als voor Uffelte, een omleidingsroute, aangegeven met borden. Het openbaar vervoer rijdt in deze periode niet of nauwelijks.