Steeds minder boeren in Drenthe en Groningen

Regio - Het aantal boerenbedrijven in Drenthe en Groningen neemt gestaag af. De afgelopen drie jaar stopten 81 boeren in Drenthe er mee. In Groningen hielden 60 agrariërs er mee op.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De ontwikkeling in Drenthe en Groningen past in het landelijke beeld. Gemiddeld stoppen elke dag 3 boeren en tuinders in ons land met hun bedrijf. In Drenthe en Groningen gaat het minder snel dan bijvoorbeeld in de Randstad, maar de terugloop is onmiskenbaar.

Schaalvergroting

Oudere boeren stoppen vaak omdat zij geen opvolger hebben. Hun bedrijf houdt dan op te staan, of het gaat op in een groter bedrijf.

Die schaalvergroting is terug te zien in de cijfers van het CBS. Het aantal boerderijen neemt gestaag af, maar de aantallen dieren en de oppervlaktes per bedrijf nemen toe.