Coalitie Westerveld staat op ploffen

De coalitie in het college van B en W van Westerveld dreigt te breken. Onderzoek moet aantonen of er nog met Progressief Westerveld is samen te werken.

De coalitie in het college van Westerveld wordt gevormd door Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeentebelangen. Na lang beraad hebben beide laatste partijen besloten dat een externe deskundige moet onderzoeken of er nog voldoende vertrouwen is in de huidige coalitie. Er wordt door DSSW-SW en Gemeentebelangen openlijk getwijfeld aan het draagvlak voor de samenwerking.

Aanleiding is het vertrek medio juli van wethouder Wilfried de Jong van Progressief Westerveld, een samenwerking tussen D66 en GroenLinks. De Jong voelde zich onvoldoende gesteund door zijn eigen fractie in de gemeenteraad en stapte op. Twistpunt was onder meer de aanpak van de lelieteelt.

Onderling vertrouwen

De dreigende breuk heeft volgens DSSW-SW en Gemeentebelangen niets te maken met de zoektocht van Progressief Westerveld naar een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap. ,,Het is veel principiëler dan dat. Het gaat ons niet om de kandidaat, maar om het vertrouwen in het college als geheel. De besluiten van B en W zijn collegiale besluiten. Als een fractie geen vertrouwen heeft in de besluiten van de eigen wethouder, gaat dat het gehele college aan’’, zegt Geke Kiers, fractievoorzitter van DSSW-SW, ook namens Gemeentebelangen.

Onderzoek door een nog te benoemen informateur moet aantonen of het vertrouwen in een college van Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeentebelangen groot genoeg is om slagvaardig te kunnen werken. En zo niet? ,,Dan moeten we kijken of er andere mogelijkheden zijn’’, aldus Kiers.

‘Wonderlijke stap’

Progressief Westerveld is verrast door de stap van de twee coalitiepartijen. ,,We hebben erover gesproken, maar ik begrijp niet helemaal wat ze bedoelen”, zegt raadslid Hans de la Mar, die het een ‘wonderlijke’ stap noemt. ,,Wij hadden kritiek op onze wethouder. Maar zij vatten dat op als kritiek op het gehele college.”

Daarvan is volgens De la Mar geen sprake. Bovendien, stelt hij, is er binnen de Progressief Westerveld geen sprake van een interne richtingenstrijd tussen het GroenLinks- en D66-leden. ,,Met mijn hand op het hart zeg ik dit: er een groter verschil tussen de wethouder en de fractie dan tussen de fractieleden onderling.”

De la Mar ziet het onderzoek van de informateur desalniettemin met vertrouwen tegemoet. ,,Juist omdat ik de kritiek niet begrijp is het misschien wel goed dat iemand van buiten ernaar kijkt. Het hoeft geen kwaad te doen. Ik ga er vooralsnog vanuit dat we over een paar weken de gemeente weer aan het besturen zijn.”

Uiteenvallen college doet Westerveld geen goed

Als de partijen er met de informateur niet uitkomen betekent dat de val van het huidige college en de formatie van een nieuw ‘kabinet’. Daarmee gaat veel tijd verloren. Tijd die Westerveld hard nodig heeft, bijvoorbeeld voor het maken van nieuw beleid. Westerveld staat aan de vooravond van forse bezuinigingen en ook het dossier-lelieteelt moet vlot worden getrokken.

De oppositiepartijen, die overigens stuk voor stuk stellen niet te zijn benaderd voor een plek in een mogelijk nieuwe coalitie, zitten niet te wachten op een breuk. ,,Daar heeft niemand wat aan’’, stelt Jan Puper (PvdA). ,,Er is het afgelopen jaar al zo weinig gebeurd. Er moet worden bezuinigd, maar ook op dat vlak is niets gebeurd. Voordat het college weer op orde is, zijn we weer een stuk verder is de tijd.’‘

Masselink: ,,Onze gemeente wordt nauwelijks bestuurd. Wat er gebeurt, is eigenlijk een voortzetting van het oude collegebeleid. De grote vraag is nu hoe we de gemeente weer op de rails krijgen. En daar willen we best aan meewerken.’’ Gerjo Ballast (CDA): ,,Ik snap wel dat je als coalitiepartner niet zomaar doorgaat op oude voet. Een pas op de plaats, hoe zien we de samenwerking verder, is best op zijn plek.”

Volgens Kiers hoeft het onderzoek niet lang te duren. ,,Als het aan mij ligt, staat eind september de nieuwe wethouder klaar.’’ Van welke kleur die is, is afwachten.