PCOB start weer

Diever -De eerste ledenmiddag van dit seizoen van de PCOB-Westerveld is dinsdag 24 september in de Kruiskerk te Diever. Spreker is ds. B. van Werven uit Diever.

Centraal staat het onderwerp: Kiemkracht, wat is de oogst. De ledenmiddag begint om aanvang 14.00 uur.