Crisis Progressief Westerveld bereikt dieptepunt: Fractie gaat diep door het stof

De crisis binnen Progressief Westerveld lijkt met de dag erger te worden. In een zondag inderhaast uitgegeven verklaring, biedt de fractie van Progressief Westerveld bij monde van tijdelijk fractievoorzitter Hans de la Mar haar excuses aan voor de inhoud van een brief van hun partijvoorzitter, Hans Verhoef.

Progressief Westerveld (PW) verkeert sinds half juli in een diepe crisis. Toen stapte wethouder Wilfried de Jong op en werden de eerste haarscheuren in de coalitie zichtbaar. Eind augustus barstte de bom tussen de coalitiepartners Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeentebelangen definitief. In een brief aan de leden van Progressief Westerveld legde partijvoorzitter Hans Verhoef vorige week uit hoe de crisis in de coalitie in de gemeente Westerveld is ontstaan. De fractie van Progressief Westerveld die de voorzitter nog had afgeraden om de brief te versturen, had gehoopt dat de brief intern zou blijven.

Publicatie

Dat laatste lukte niet en het schrijven kwam in handen van de regionale omroep die er ook over publiceerde. Volgens de fractie van PW is de brief een persoonlijk relaas van de voorzitter en klopt deze niet altijd met de werkelijke gang van zaken. ‘Bovendien brengt de brief onnodig schade toe aan personen. De fractie neemt daarom afstand van de brief’, zo schrijft De la Mar.

In de brief van Hans Verhoef wordt een tegenstelling opgeroepen tussen de ‘oorspronkelijke’ bewoners en ‘nieuwkomers’. Dat zou een verklaring zijn voor spanningen tussen partijen. ‘De fractie kan zich niet vinden in die redenering. Als we onze eigen raadsfractie bekijken: die bestaat uit iemand die pas een paar jaar hier woont, iemand die al tientallen jaren hier woont, iemand die al in zijn jeugd hier is komen wonen en iemand die hier geboren is en wiens familie hier al drie generaties woont. Zo zullen ook andere fracties bestaan uit nieuwkomers en oorspronkelijke bewoners. Niemand is gediend bij opgeklopte tegenstellingen. Mensen die hier geboren zijn en nieuwkomers wonen, werken en leven hier samen en hebben elkaar nodig.’

Bescheidenheid

Volgens De la Mar schaamt de fractie zich voor de suggestie dat fractieleden van PW beter op de hoogte zouden zijn van zaken en meer kennis en ervaring zouden hebben dan andere raadsleden. ‘Feit is dat de fractie van Progressief Westerveld bestaat uit vier mensen die in 2018 voor het eerst zitting hebben genomen in de raad van Westerveld. Daarbij past enige bescheidenheid. Sommige raadsleden zitten al meer dan 15 jaar in de raad. Daar kunnen we nog genoeg van opsteken.’ Hans de la Mar beëindigt de verklaring van de fractie met zijn verontschuldigingen. ‘Als door de brief de indruk gewekt is dat wij ons boven wie dan ook verheven voelen, dan bieden wij daar onze welgemeende excuses voor aan.’