Lunch en spelletjes voor laaggeletterden

Diever - Afgelopen donderdag 12 september werden de deelnemers en vrijwilligers van het Taalpunt Westerveld in het zonnetje gezet. Er was een gezamenlijke lunch voorafgegaan door spelletjes in het Hart van Diever.

Donderdag was er een ontvangst in het Hart van Diever. Er werd een taalbingo gedaan, dat is een voorgelezen verhaal met alle getallen van de bingo. Het verhaal werd voorgelezen door Wethouder Henk Doeven afgewisseld door Vrouwk Weemstra, ambtenaar laaggeletterdheid. Er werd afgesloten met een lunch voor alle aanwezige deelnemers en vrijwilligers van het Taalpunt.

Van 9 tot en met 15 september was het de Week van de Alfabetisering, daarom werd er extra aandacht besteedt aan de deelnemers en vrijwilligers van het Taalpunt.

Grote gevolgen

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Tweederde van hen is autochtone Nederlander. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met computer of mobiele telefoon. Dat heeft vaak grote gevolgen, het maakt mensen minder zelfredzaam, kwetsbaarder, minder sociaal actief en minder gezond. Maar je kunt er iets aan doen.

Opleiding

Het Taalpunt is er om laaggeletterden te helpen met het beter leren lezen, schrijven maar ook rekenen en digitale vaardigheden. Er worden vrijwilligers opgeleid tot taalcoaches en die begeleiden de deelnemers meest één op één. Het Taalpunt is te vinden in de bibliotheek van Diever waar de coördinator, Job van Haaften, wekelijks spreekuur houdt. Hij doet de gesprekken met deelnemers en koppelt hen aan een opgeleide taalcoach.

In de organisatie van het Taalpunt zijn vertegenwoordigd de Gemeente Westerveld, Welzijn Mensenwerk, Stichting Lezen & Schrijven, de bibliotheken, Alfa-college en Drenthe College.