Viertal koren houdt een unieke korenmiddag

Uffelte - Een viertal koren uit de voormalige gemeente Havelte houden met elkaar een unieke korenmiddag in het dorpshuis De Vlasbarg’n in Uffelte.

Er is een muzikaal vullend middagprogramma samengesteld door vier koren uit de voormalige gemeente Havelte, op zondagmiddag 3 november.

Eigen wijze

Mannenkoor de Brincksanghers, Mannenkoor Uffelte, Popkoor Voices4U en Popkoor4Fun gaan deze middag op geheel eigen wijze voor het publiek invullen. Het belooft een prachtige muzikale middag te worden waar ieder koor haar eigen identiteit prijsgeeft. Deze middag begint om 14.00 uur in dorpshuis De Vlasbarg’n aan de Vijverlaan in Uffelte. De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Ontstaan

Op initiatief van Jaap Oostra zijn de vier koren bijeengekomen om ervaringen uit te delen. Zodanig zijn de koren op zijn initiatief samengekomen in De Veldkei in Havelte. Een ieder was erg enthousiast en hier ontstond al snel een idee voor een gezamenlijk optreden. Niet alleen een gezamenlijk optreden staat op de agenda maar ook wordt er gekeken of een samenwerking op langere termijn mogelijk is. Denk aan een overleg met onderwerpen waar de koren ieder voor zich tegen aan lopen of juist ervaringen uitdelen.

Uitbreiden

Voor de toekomst is er mogelijk ruimte om het overleg uit te breiden met andere koren uit de voormalige gemeente Havelte of misschien zelfs Westerveld-breed te organiseren.

De entree bedraagt € 7,00 euro per persoon, kinderen tot 15 jaar mogen gratis naar binnen.