Westerveld wil ozb met 25 (!) procent verhogen (maar dat zal het niet halen in de gemeenteraad)

Inwoners van de gemeente Westerveld zijn volgend jaar aanzienlijk meer kwijt aan lokale woonlasten. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt liefst 24,7 procent.

Dat staat in de begroting van de gemeente voor 2020.

Net als tal van andere gemeenten is ook Westerveld veel geld kwijt aan zorgkosten (met name jeugdzorg). Mede daardoor lag deze zomer al een jaarrekening op tafel met een tekort van 2,4 miljoen. Dat was even slikken, want Westerveld is gewend aan optimistische begrotingen en jaarrekeningen met een vette plus onder de streep.

Duidelijk was toen al dat ook Westerveld op de kleintjes moet letten en dat de lasten voor inwoners en toeristen omhoog zullen gaan.

Ozb van gemiddeld 247 naar 308 euro

B en W presenteren nu een begroting met een geschat overschot van 696.000 euro. Om op die plus uit te komen, stelt het college voor om de ozb flink te verhogen. Voor een woning in Westerveld met een gemiddelde WOZ-waarde van 261.000 euro stijgt de ozb van 247 euro in 2019 naar 308 euro volgend jaar. Dat is 24,7 procent méér.

Wie met meer mensen in datzelfde doorsneehuis van 261.000 euro woont, is in 2020 ook nog 3 euro meer kwijt aan afvalstoffenheffing. Die stijgt van 181 naar 184 euro. De rioolheffing daalt: van 213 naar 205 euro. Per saldo bedraagt de gemiddelde lastenstijging 56 euro, wat neerkomt op een stijging van 8,7 procent.

Westerveld is populair bij toeristen, die met name worden aangetrokken door de vele natuur. De gemeente rekent nu 1,10 euro per persoon per overnachting aan toeristenbelasting. Om hun begroting voor 2020 sluitend te krijgen, zijn B en W van plan ook de toeristenbelasting elk jaar met 10 cent te verhogen. Zo willen ze in 2023 uitkomen op een tarief van 1,50 euro.

Soep wordt minder heet gegeten

Het goede nieuws voor de inwoners van Westerveld is dat de soep vermoedelijk niet zo heet wordt gegeten als dat ze wordt opgediend. Dinsdag 29 oktober behandelt de raad van Westerveld de gemeentebegroting. Naar verwachting blijft het cijferwerk van B en W dan niet overeind.

Om te beginnen nam de gemeenteraad bij het vaststellen van de voorjaarsrapportage al een motie aan om de ozb komend jaar met maximaal 25 euro te verhogen en geen cent meer. Dat was op 9 juli.

Een week later maakte wethouder Wilfried de Jong zijn ontslag bekend. Hij kon niet langer door één deur met zijn fractie, die van Progressief Westerveld.

Minderheidscoalitie zoekt nieuwe partner

Het college van Westerveld dat nu de begroting voor 2020 presenteert, telt zodoende nog maar twee wethouders: Henk Doeven (DSSW-SW) en Jelle de Haas (Gemeentebelangen). Onder leiding van professor Michiel Herweijer is de minderheidscoalitie op zoek naar een nieuwe samenwerkingspartner, anders dan opnieuw Progressief Westerveld, en een nieuwe wethouder.

Logische nieuwe coalitiegenoot is de VVD. Naar verwachting wordt die nog deze week als nieuwe partner voorgesteld. De liberalen zullen nooit mede-verantwoordelijk willen zijn voor een stijging van de ozb met afgerond 25 procent.