Bos in Drents-Friese Wold wordt aangepakt

Staatsbosbeheer start eind oktober met boswerkzaamheden in Dieverveld, tussen Wateren en Diever ten westen van de bosweg.

Oogstmachines verwijderen bomen in de komende periode van oktober tot februari 2020. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van Natura2000-maatregelen, in samenwerking met de provincie Drenthe. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen.

Natuurlijk en gevarieerd bos

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de Natura2000-gebieden in Drenthe. In samenwerking met de provincie Drenthe worden deze maatregelen door Staatsbosbeheer uitgevoerd. Zo worden de bossen in het Drents-Friese Wold aantrekkelijk voor dieren, planten en mensen. Door open plekken te maken, ontstaat spontaan weer bos doordat boomzaden op de bosbodem vallen en ontkiemen. Deze zaden komen met de wind en door dieren hier terecht. Door naaldbomen te verwijderen, krijgen loofbomen meer de ruimte en kunnen deze verder uitgroeien. Door deze maatregelen regelmatig te herhalen krijgt het bos niet alleen variatie in soorten, maar ook in jonge en oude bomen. En bos blijft bos.

Verbindingszones

In het bos komen ook meer open natte verbindingszones tussen de Oude Willem en het Wapserveld. Deze verbindingen zijn van groot belang voor vlinders, hazelworm en gentiaanblauwtje. De leefgebieden worden zo weer met elkaar verbonden.

Gevarieerd bos

Staatsbosbeheer geeft bomen die verwijderd worden een stip. Een ‘harvester’ velt en onttakt deze bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De opbrengst van de houtverkoop gaat naar het natuurbeheer. Takken worden versnipperd en gebruikt als biomassa voor de opwekking van energie.

Op plekken waar eerder naaldbomen zijn verwijderd, worden nu weer nieuwe bomen geplant. ‘Zo versnellen we de ontwikkeling naar een natuurlijk en gevarieerd bos. De komende jaren planten we ook in dit gebied loofbomen.’

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier volgens de Gedragscode Bosbeheer. Dassenburchten, mierenhopen en nestbomen worden uiteraard ontzien en beschermd. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC-gecertificeerd.

Overlast tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers van het gebied overlast ervaren. De paden zijn tijdelijk minder goed begaanbaar. Zodra het werk klaar is en de paden goed droog zijn, worden deze hersteld. Fietspaden blijven toegankelijk. Ruiter-, wandel- en atb-routes zijn tijdelijk omgeleid of afgesloten vanwege de veiligheid. Bezoekers worden ter plekke met infopanelen geïnformeerd. De bosweg tussen Diever en Wateren wordt in januari twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Bedrijven en (recreatie)woningen blijven bereikbaar. De gemeente Westerveld informeert hierover in diverse media.