VVD maakt college van Westerveld weer compleet, Klaas Smidt keert terug als wethouder (update)

Het college van b en w van de gemeente Westerveld is weer compleet nu de VVD tot de coalitie toetreedt. Klaas Smidt (60) keert namens de liberalen terug als wethouder.

Dat is donderdag bekendgemaakt.

Smidt neemt binnen het college de positie over van Wilfried de Jong. Half juli nam die ontslag na een vertrouwensbreuk met zijn fractie: Progressief Westerveld.

Nieuwe partner gezocht bij oppositie

Omdat deze partij (een lokale samenwerking van GroenLinks en D66) ook de coalitiegenoten de wacht had aangezegd, hebben die de afgelopen maanden voor een nieuwe partner hun heil gezocht bij de oppositie. Onder leiding van professor Michiel Herweijer, bestuurskundige van de Rijksuniversiteit Groningen, hebben ze die gevonden in de VVD.

De coalitie die nu een doorstart maakt in Westerveld bestaat uit Gemeentebelangen, DSSW-SW en VVD. Wethouders Jelle de Haas (Gemeentebelangen) en Henk Doeven (DSSW-SW) kennen hun nieuwe collega Klaas Smidt maar al te goed. Smidt, ex-boer, was al twee raadsperiodes achter elkaar wethouder: van 2010 tot 2018.

De drie coalitiepartijen hebben inmiddels een update klaar van het bestaande bestuursakkoord:

‘Niet meteen naar de VVD gekeken’

In een reactie zegt fractievoorzitter Geke Kiers van DSSW-SW dat na het ontstaan van de bestuurscrisis niet meteen al naar de VVD is gekeken. Met hun drie zetels helpen de liberalen Gemeentebelangen en DSSW-SW, elk eveneens goed voor drie zetels, in één keer aan een meerderheid in de raad.

,,Zo is het niet gegaan. De heer Herweijer heeft met alle zes fracties in de gemeenteraad gesproken. Ja, ook met Progressief Westerveld. Iedereen heeft een bijdrage kunnen leveren. Om inhoudelijke redenen heeft hij vervolgens geadviseerd met de VVD in gesprek te gaan over coalitievorming.” Ze zegt ‘opgelucht en blij’ te zijn dat dat is gelukt.

De nieuwe coalitiegenoten hebben direct flink zitten strepen in de al klaar liggende gemeentebegroting voor 2020. De opvallende, forse lastenverzwaring voor de inwoners van Westerveld is nu deels van tafel. Om de gemeentefinanciën op orde te houden, was het de bedoeling de onroerendezaakbelasting (ozb) met liefst 24,7 procent te verhogen.

Kiers: ,,De ozb stijgt wel, maar slechts met het bedrag dat dit jaar in mindering is gebracht ten opzichte van 2018.”

Hogere toeristenbelasting blijft overeind

De in de begroting voorgestelde verhogingen van de forensenbelasting (39 procent meer) en de toeristenbelasting (tot en met 2023 elk jaar 10 cent per persoon per overnachting erbij) zijn gehandhaafd.

Volgens Kiers houdt Westerveld ook na de aanpassingen greep op de gemeentelijke portemonnee. ,,Ook dankzij de septembercirculaire, die een meevaller opleverde.” De circulaire geeft aan wat gemeenten kunnen verwachten aan rijksgelden.

Er is zelfs ruimte voor investeringen, aldus Kiers: ,,BrinQ bijvoorbeeld kunnen we netjes uitvoeren.” BrinQ is de naam van een kwaliteitsplan voor de openbare ruimte in Westerveld. Gemeente en inwoners hebben daar gezamenlijk de schouders onder gezet.

‘Leliedossier’ aan basis bestuurscrisis

Aan de basis van de bestuurscrisis in Westerveld heeft met name het ‘leliedossier’ gestaan. Veel inwoners van deze gemeente willen maatregelen tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt. Progressief Westerveld wilde daar niet te lang mee wachten. De partij kon niet accepteren dat de coalitiegenoten en zelfs de eigen wethouder een ander tempo verkozen te volgen.

Kiers zegt zich geen zorgen te maken dat het ‘leliedossier’ ook de nieuwe coalitie zal opbreken. ,,Rijk en provincie hebben inmiddels het voortouw genomen in een pilot om minder middelen te gebruiken. In het aangepaste bestuursakkoord is daarnaast een paragraaf opgenomen over duurzame landbouw.” Daar staat bijvoorbeeld nadrukkelijk dat de nieuwe coalitie ‘stapje voor stapje’ naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw toe wil.

Begroting twee weken later in raad

Het nieuws over de nieuwe coalitiepartner heeft gevolgen voor de raadsagenda. Op 29 oktober zou de gemeenteraad de begroting voor komend jaar tegen het licht houden. Die komt nu twee weken later op tafel, op 12 november. Dinsdag 29 oktober bespreekt de raad het aangepaste bestuursakkoord en wordt Klaas Smidt voor de derde keer als wethouder geïnstalleerd.