De sloopkogel gaat door het Dingspilhuus

Diever - De sloop van het Dingspilhuus in Diever start binnen enkele weken. Het werk kan beginnen omdat de natuurtoets die onderdeel uitmaakt van de sloopmelding, heeft aangetoond dat er geen belemmeringen. Datzelfde geldt voor het asbestonderzoek.

Het Dingspilhuus dat meer dan veertig jaar onderdak heeft geboden aan heel veel activiteiten in Diever, staat sinds dit voorjaar leeg. De dorpshuisactiviteiten zijn verplaatst naar het nieuwe Hart van Diever bij scholengemeenschap Stad & Esch. Of snel begonnen kon worden met de afbraak van het pand was lang de vraag. Gevreesd werd dat vleermuizen zich in het gebouw hadden genesteld. Was dit zo geweest, dan had de afbraak niet kunnen starten.

Het oude en versleten Dingspilhuus wordt gesloopt door Bork uit Stuifzand. Naar verwachting is de aannemer voor het einde van de jaarwisseling klaar met het werk. Op de locatie die vrijkomt wordt nieuwbouw gepleegd. De herinrichting van de locatie gebeurt in overleg met de inwoners van Diever. Hierover is inmiddels een startoverleg geweest. In de gemeenteraad van Westerveld waren onlangs al vragen gesteld over de sloop van het Dingspilhuus. Zo maakte DSSW-SW zich zorgen over de veiligheid van omwonenden en het gevaar van vandalisme en brandstichting.