KC De Bron heeft ludieke actie tijdens stakingsdag

Nijensleek - De juffen van KC De Bron in Nijensleek hebben op eigen wijze aandacht besteed aan de landelijke stakingsdag, die woensdag plaatsvond. Dit resulteerde in een hoge stapel brieven en tekeningen van de leerlingen.

Woensdag was opnieuw een stakingsdag; een landelijke staking voor structureel meer geld en werkdrukverlaging binnen het onderwijs. De juffen van KC De Bron gingen in gesprek met hun leerlingen. Waarom staken we eigenlijk? Merken jullie ook dat er te weinig juffen zijn? Wat zou je graag willen? Deze en andere vragen resulteerden in een hoge stapel brieven en tekeningen waarin de leerlingen allemaal vertelden en lieten zien wat ze graag willen.

Deze indrukwekkende stapel werd vervolgens aangeboden aan wethouder Klaas Smidt en Vrouwk Weemstra (beleidsadviseur) van de gemeente Westerveld. De ruim 90 kinderen verzamelden zich in het onlangs aangelegde buitentheater dat ingezet wordt voor buitenonderwijs. De kinderen van groep 7/8 toonden allemaal letters die de zin ‘wij zijn topprioriteit’ maakten. De leerkrachten droegen een T-shirt met de tekst ‘ik ben geen toprioriteit’; een knipoog naar de actie van Lubach en dus met spelfout.

Wél belangrijk

Liz uit groep 2 kwam naar voren en zei dat de juffen wél belangrijk zijn. Linda en Stijn uit groep 8 lazen een tweetal keurig geschreven brieven voor: ‘Wij vinden het belangrijk dat er meer geld komt. Wij merken dat de juffen vaak heel druk zijn en dat vinden we heel jammer. Want sommige kinderen krijgen daardoor geen extra hulp, terwijl ze dat wel nodig hebben’. Daarna overhandigden zij de envelop met brieven en tekeningen aan de wethouder.

Klaas Smidt begrijpt de actie en benadrukte dat niet alleen een goed onderhouden schoolgebouw en een mooi schoolplein belangrijk zijn, maar vooral ook dat er goed les wordt gegeven. ‘Onderwijs is wél topprioriteit en het is goed dat jullie daarvoor opkomen!’ Smidt bedankte daarna de leerlingen en de juffen voor hun inzet.