Medisch Centrum Dwingeloo heeft twee nieuwe disciplines

Dwingeloo - De zorgverlening in het Medisch Centrum Dwingeloo aan de Entingheweg is sinds september uitgebreid met twee nieuwe disciplines, bestaande uit het echtpaar Petra Rappoldt-Wetsema en Henk Rappoldt. In een gezellige ruimte bij de afdeling fysiotherapie, worden cliënten begeleid om weer kracht in het bestaan te krijgen.

„Rouwen is de keerzijde van houden van, want op elk verlies volgt rouw en dat heeft vele oorzaken”, vertelt Petra, zij is psychosociaal therapeut gespecialiseerd in rouw. „Het erkennen van verlies en het laten doordringen, vraagt moed en is voor zowel volwassenen als kinderen een intensief proces.”

Veerkracht

Kinderen kunnen ook te maken krijgen met verlies, echtscheiding van ouders, ziekte of dood en zij uiten dit op hun eigen manier. Dikwijls is dit door middel van gedrags- of leerproblemen, maar ook kunnen lichamelijke klachten zoals buikpijn, bedplassen en problemen met slapen ontstaan. Ze beschikken over veel veerkracht, maar soms is het verlies te ingewikkeld om dit op eigen kracht te verwerken, daarbij vinden ze het lastig om thuis of op school over hun gevoelens te praten. Petra gebruikt verbale en creatieve middelen, passend bij wat helpt om gevoelens, gedachten en eventueel ook lichamelijke pijn tot expressie te laten komen. „In de begeleiding help ik graag om weer in de eigen kracht te staan.”

Voorlichting en begeleiding

Aangezien iedere school te maken kan krijgen met verlies, bijvoorbeeld ouders van kinderen die ziek worden, of familieleden, een leerling of leerkracht die komen te overlijden, het heeft impact op de hele school. Petra geeft vanuit de praktijk voorlichting en begeleiding aan teams en individuele leerkrachten en helpt het onderwerp verlies en dood in de klas bespreekbaar te maken en te ondersteunen. Dit kan ook door het opzetten van een protocol, een workshop voor leerkrachten, een ouderavond of door het coachen van een leerkracht in de klas. „Je moet het eigenlijk bespreken vóór ellende”, is haar mening.

Voor meer informatie: (06) 54946552.

Praktijk de Waal

Henk Rappoldt is klinisch psycholoog en psychotherapeut en behandelt volwassenen met angst/trauma, identiteits problematiek, depressies en partnerrelatieproblemen. Niet alleen volwassenen ook jeugdigen met bijvoorbeeld autistische stoornissen en ADHD kunnen bij Henk terecht. Hij biedt specifieke therapieën om trauma’s of angsten te verwerken, methodes die effectief zijn. „Als een kind, familielid of een bevriend iemand bijvoorbeeld in het verkeer verongelukt, kunnen ze relatief meer hulp aangeboden krijgen”, vertelt Henk.

Voor meer informatie: (06) 18441818. Henk en Petra zijn van maandag tot en met vrijdag op afspraak en verwijzing van de huisartsen bereikbaar.