Steenuilen rondom Ansen weer veilig onder dak

Ansen - Maar liefst 20 vrijwilligers van de Steenuilenwerkgroep van Vogelwacht Uffelte hebben op zaterdag 16 november in een gecoördineerde actie vrijwel alle steenuilennestkasten rondom Ansen gecontroleerd en vervangen.

„Ansen is een belangrijke plek voor steenuilen in Drenthe, er broeden hier jaarlijks meerdere paren”, aldus Erwin Bruulsema, coördinator steenuilen van de Vogelwacht Uffelte. „De kasten die we nu hebben geplaatst zijn voorzien van de nieuwste soort marterwerende sluis, zo kunnen steenuilen veilig hun eieren uitbroeden.”

Steenuilen rondom Ansen

Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw was de steenuil in de omgeving van Uffelte een vrij schaarse broedvogel. Begin jaren ’80 verdween deze populatie vrijwel geheel als gevolg van de strenge winter in 1978/1979 en een ruilverkaveling, waardoor voor de steenuil belangrijke kleine landschapselementen verdwenen.

In het naburige Ansen werden in de jaren ’90 enige paren aangetroffen, waarna de werkgroep zich met veel energie op dit gebied richtte. En met succes, in de afgelopen vijftien jaar is de stand in het totale werkgebied van de Vogelwacht Uffelte opgelopen tot ongeveer 50 broedparen. De plaatsing en controle van circa 240 nestkasten heeft hier veel aan bijgedragen.