Kerklezing over de verhouding tussen wetenschap en geloof

Dwingeloo - In de Nicolaaskerk te Dwingeloo wordt op donderdag 12 december om 19.30 uur een kerklezing gegeven door Marco de Vos, directeur van ASTRON.

De Vos is door PKN Diever/ Dwingeloo gevraagd om over het onderwerp: ‘De verhouding tussen wetenschap en geloof’, zijn licht te laten schijnen.

Voorganger

De heer De Vos is naast wetenschapper bij de radiosterrenwacht ook voorganger bij de Baptistengemeente in Emmen. Het zal interessant zijn om van hem te horen hoe hij zijn beide werkkringen met elkaar kan combineren en hoe hij de verbinding tussen beide kan maken. Vragen die mogelijk aan de orde komen zijn: hoe is alles begonnen, wat is de tegenstrijdigheid tussen wetenschap en religie? Zijn er raakvlakken? Is er intelligent leven in het heelal? Is er iets te zeggen over het zwarte gat? Ontstaat geloof daar waar de wetenschap geen antwoorden heeft?

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen in de Nicolaaskerk te Dwingeloo. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,- voor de onkosten. Aanvang 19.30 uur. Meer informatie via: J. Coumou (0521) 593919.

Kerklezingen

Al eeuwenlang staan kerken in het midden van het dorp. Als men het dorp nadert, van welke kant ook, is het de toren die je doet beseffen dat je er bijna bent. Dat is thuiskomen. De kerk staat symbool voor meer dan alleen thuiskomen. Eeuwenlang heeft men op deze plek hemel en aarde geprobeerd met elkaar te verbinden. Mensen te laten ervaren dat het dagelijks leven verbonden kan zijn met meer dan dat wat zichtbaar is. Door troost te bieden en vreugde te beleven. Door dat wat ons overstijgt en ons verbindt om te zetten in woorden en liederen om te zingen.

Dit bovenstaande is een reden voor de commissie Vorming en toerusting van de PKN Diever/ Dwingeloo om kerklezingen te organiseren.