Nieuwe coaches voor Taalpunten in Westerveld en De Wolden

Op dinsdag 26 november hebben 11 nieuwe taalcoaches die laaggeletterden zullen gaan bijstaan hun training afgerond. Daarmee worden de vrijwilligerteams van de Taalpunten in De Wolden en Westerveld versterkt. Zij kregen aan het eind van de training een certificaat uitgereikt.

De Taalpunten Westerveld en De Wolden zijn er om mensen te begeleiden die moeite hebben met lezen en schrijven. De vrijwilligers krijgen daarvoor een opleiding. Job van Haaften is coördinator van beide Taalpunten en verzorgt de trainingen. Dit jaar zijn er in totaal 22 nieuwe coaches opgeleid, die eerlijk verdeeld zijn over De Wolden en Westerveld.

Moeite met lezen en schrijven

Ongeveer 12 procent van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd, dat wil zeggen dat ze met lezen en schrijven niet goed kunnen meekomen in deze maatschappij. Ze hebben zoveel moeite om bijvoorbeeld een eenvoudige brief te lezen, dat ze anderen daarvoor om hulp moeten vragen.

Voor tweederde zijn dit in Nederland geboren mensen die om wat voor reden ook op school niet goed hebben leren lezen en schrijven. Voor eenderde zijn dit mensen afkomstig uit het buitenland die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Het Taalpunt opereert vanuit de bibliotheken in beide gemeenten, daar zijn regelmatig spreekuren waar deelnemers zich kunnen melden en hun leervragen voor kunnen leggen.