Wethouder Smidt reikt poster ‘Westerveld Natuurlijk’ uit aan Stad & Esch

Diever - Wethouder Smidt heeft op woensdag 18 december een reusachtige plaat gepresenteerd aan Dhr. Schipper, locatiedirecteur van Stad & Esch Diever, met daarop de resultaten van de jongerendag. De jongerendag was onderdeel van de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’.

Op 24 september deed de campagnekar van Westerveld Natuurlijk, Stad & Esch in Diever aan. Op verschillende manieren gingen de leerlingen het debat met elkaar aan over de toekomst van Westerveld. Een aantal voorbeelden van de uitkomsten zijn bijvoorbeeld dat de leerlingen ná een studieperiode elders weer graag terugkeren naar de geboortegrond. Ook bruisten de jongeren van de ideeën voor een duurzamer Westerveld, zoals lantaarnpalen met zonnecollectoren en alle verlichting in de gemeente op ledverlichting laten branden. De opgehaalde ideeën zijn onderdeel van het totaalresultaat van de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’.

Westerveld Natuurlijk

Van maart tot en met november 2019 heeft de gemeente op meerdere manieren ideeën voor de toekomst opgehaald. Hiervoor heeft elk huisadres een ansichtkaart met vragen ontvangen, er is met een campagnekar naar verschillende evenementen en locaties afgereisd, er is gesproken met ondernemers en organisaties tijdens een stakeholdersavond en ook digitaal kon men reageren.

Het resultaat is 20 ideeën, die bijvoorbeeld gaan over elkaars spullen delen, Westerveld als beweegtuin en Westerveld als groenste gemeente. Een totaal overzicht staat op de website van Westerveld Natuurlijk. De opgehaalde ideeën worden in 2020 verwerkt in de samenlevingsagenda’s en de omgevingsvisie.