Denk mee over duurzame energie

Diever/Havelte - De gemeente Westerveld stelt samen met de andere Drentse gemeenten, de provincie en de waterschappen in Drenthe de regionale energiestrategie Drenthe (RES-Drenthe) op. Om met de inwoners na te denken over over de mogelijkheden die er in de gemeente zijn om duurzame energie op te wekken worden er twee bijeenkomsten gehouden.

De eerste bijeenkomst is op maandag 13 januari bij het gemeentehuis in Diever. De tweede bijeenkomst is op dinsdag 14 januari bij dorpshuis De Veldkei in Havelte. Beide bijeenkomsten is het ontvangst om 19.45 uur en wordt er gestart om 20.00 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Drenthe is een van de dertig energieregio’s in Nederland. De energieregio’s zijn gevormd om invulling te geven aan de afspraken over: grootschalige productie van duurzame elektriciteit op land; verdeling van de in de regio aanwezige warmte en de hiervoor benodigde infrastructuur.

Regie in eigen hand

„Na de publicatie van het concept klimaatakkoord ontkomen we er niet meer aan, in heel Nederland moet er meer duurzame energie opgewekt worden”, vertelt Wethouder Doeven. „In de gemeente Westerveld moeten we óók ons steentje hieraan bijdragen. Met de RES-Drenthe kunnen we invloed uitoefenen op de plaatsing van windmolens, zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen. Als we dat niet doen, dan bepaalt uiteindelijk de Rijksoverheid waar in Westerveld duurzame energie opgewekt wordt. Om de regie in eigen hand te houden organiseren we twee bijeenkomsten om met u na te denken over de mogelijkheden die er in de gemeente zijn om duurzame energie op te wekken. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we van gedachten over de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in de gemeente Westerveld. De uitkomst van de avonden gebruiken we om verder te onderzoeken wat mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in Westerveld zijn.”

Aanmelden

Vanwege de zaalcapaciteit en catering is aanmelden verplicht. Aanmelden kan via het formulier op deze website: www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Duurzaam_wonen/Regionale_Energiestrategie/Startbijeenkomsten_duurzaam_Westerveld/Aanmelden_startbijeenkomst