PCOB komt weer bijeen

Diever - De eerste ledenbijeenkomst van PCOB-afd. Westerveld in het nieuwe jaar is op dinsdag 21 januari om 14.00 uur in de Kruiskerk te Diever.

Het duo ‘Nait soezen’ bestaande uit de heren Klaas Knevelbaard en Gert Jan Huisman brengt muziek die het hart blijdschap geeft.