Succes Koloniekerkje heeft een (par)keerzijde

Wilhelminaoord - De parkeersituatie rondom het Koloniekerkje in Wilhelminaoord roept vragen op. Regelmatig zouden er op de Koningin Wilhelminalaan gevaarlijke situaties ontstaan door in de berm naast de weg geparkeerde auto’s. De PvdA in Westerveld heeft over de situatie vragen gesteld aan het college.

Sinds Michiel en José Bekkema in 2015 het beheer van het Koloniekerkje hebben overgenomen, is er veel te beleven. De deur van de kerk die in eigendom is van de Maatschappij van Weldadigheid, staat wijd open voor bruiloften, uitvaarten, lezingen en concerten. Het stel woont zelf in de voormalige pastorie achter de kerk. Hier runnen ze, op de verdieping, ook nog een Bed and Breakfast. In 2019 vonden er in het kerkje allerlei activiteiten plaats. „Van huwelijksfeesten tot conferenties en tuinfeesten”, zo schrijft Jan Puper. De fractievoorzitter van de PvdA gunt de beheerders het succes, maar heeft ook vragen. In de brief aan het college schrijft hij bijvoorbeeld: „We vinden het lovenswaardig dat deze hardwerkende mensen op deze locatie zo’n mooie onderneming kunnen opbouwen. Maar dit succes heeft ook een keerzijde.”

Uitwijken

Volgens Puper loopt de overlast soms uit de hand. „Inmiddels is het zo dat de parkeergelegenheid bij het kerkje zelf, de hoeveelheid bezoekers niet meer kan bijbenen. Met als gevolg dat bezoekers om te parkeren uitwijken naar de openbare weg en voertuigen in de berm langs de Koningin Wilhelminalaan plaatsen.” De PvdA schrijft aan het college dat dit gevaar oplevert. „Wij willen u attenderen op de situatie ter plaatse: het kerkje ligt in een flauwe kromming in de weg. Dit maakt de situatie met geparkeerde auto’s niet overzichtelijker.”

De PvdA wil van het college van B en W van Westerveld weten of het bekend is met de bestaande parkeersituatie rondom het kerkje van Wilhelminaoord doordat er amper geparkeerd kan worden op eigen terrein bij het Koloniekerkje. Ook vraagt Puper zich af of het college bekend is met de ongewenste situatie van parkeren langs de doorgaande, openbare weg. „Die is onveilig door de kromming in de weg. En als men uitstapt is dat op een 60 kilometer weg.”

Tot slot wil de PvdA horen welke stappen B en W gaat ondernemen om te zorgen voor een ‘veilige en werkbare oplossing voor iedereen’.