PvdA Westerveld: Onveilige verkeerssituatie in Wilhelminaoord door geparkeerde auto's van bezoekers Koloniekerkje

Geparkeerde auto’s rondom het Koloniekerkje in Wilhelminaoord zorgen voor een onveilige verkeerssituatie. Dat schrijft de PvdA Westerveld aan het college van b en w.

Het Koloniekerkje wordt sinds een kleine vijf jaar bestierd door nieuwe, ambitieuze beheerders: Michiel en José Bekkema. Het stel is er in korte tijd in geslaagd de kerk, die eigendom is van de Maatschappij van Weldadigheid, aantrekkelijk te maken voor bruiloften, lezingen en concerten, maar ook uitvaarten.

‘Het succes heeft ook een keerzijde’

‘Lovenswaardig dat deze hardwerkende mensen op deze locatie zo’n mooie onderneming kunnen opbouwen’, vindt Jan Puper, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Westerveld. ‘Maar dit succes heeft ook een keerzijde’. Volgens de sociaal-democraat trekt het kerkje met enige regelmaat zó veel bezoekers dat de parkeergelegenheid rondom het godshuis te kort schiet.

‘Met gevolg dat men uitwijkt naar de openbare weg’, laat hij B en W weten. ‘Wij willen u attenderen op de situatie ter plaatse: het kerkje ligt in een flauwe kromming in de weg.’ Puper doelt op de doorgaande Koningin Wilhelminalaan. De in de berm gestalde auto’s van bezoekers van het Koloniekerkje maken de situatie er niet overzichtelijker op, stelt Puper.

‘Verkeer mag daar 60 rijden’

Hij vindt dit parkeren, pal aan de openbare weg, ‘ongewenst’, temeer omdat het verkeer hier 60 mag rijden.

‘Op welke wijze’, vraagt Puper, ‘gaat het college stappen ondernemen om te zorgen voor een veilige en werkbare oplossing voor iedereen?’

Beheerder Michiel Bekkema van het Koloniekerkje zegt dat hij zelf geen contact heeft gehad met de PvdA. Volgens hem loopt het wel los met het door Puper geconstateerde parkeerprobleem. ,,Rond de kerk zelf is er beperkte ruimte om auto’s te parkeren. Er kunnen er daar maximaal 15 staan. Maar het afgelopen jaar is het maar twee of drie keer voorgekomen dat het terrein helemaal vol stond en bezoekers elders een parkeerplek moesten zoeken.”

Parkeerruimte aan overkant weg

Bekkema is er zelf ook niet voor dat automobilisten dan maar langs de openbare weg parkeren. ,,Wij moedigen dat zeker niet aan. Maar helemaal voorkomen kunnen we het ook niet.” In voorkomende gevallen verwijst hij bezoekers naar parkeerruimte aan de overkant van de weg, langs de Linthorst Homanstraat. ,,Achter de parkeerruimte bij het dorpshuis is er ook nog een openbaar parkeerterreintje.”

Probleem is wel, merkt hij op, dat behalve het dorpshuis onder meer voetbalclub Old Forward, woonzorgcentrum De Menning en obs De Kievitshoek ook aan de Linthorst Homanstraat zitten, dicht bij elkaar. ,,Die trekken ook wel eens zo veel mensen dat ze naar dit openbare terreintje uitwijken.”