SDA houdt jaarvergadering

Dwingeloo - De jaarvergadering van Stichting Dorpsactiviteiten Dwingeloo wordt maandagavond 10 februari om 20.00 uur gehouden. De bijeenkomst vindt plaats bij Restaurant de Riete aan de Brink te Dwingeloo.

Tijdens deze bijeenkomst komen afgevaardigden van de buurtverenigingen en individuele donateurs, andere belangstellenden en het bestuur van SDA bij elkaar om onder andere het afgelopen jaar door te nemen en een blik op de toekomst te werpen.

Na zes jaren is het voor zowel Annelyn Sattler en Joyce van der Koogh tijd om de stokjes door te geven. Beiden hebben meerdere dorpsfeesten georganiseerd, evenals het 25-jarig jubileumfeest van het SDA. Daarnaast hebben de dames ook diverse fietsroutes en kerstwandelingen verzorgd en invulling gegeven aan onder andere de 4 mei herdenkingen en palmpaas-optochten.

Voor de twee bestuursfuncties die als gevolg van het vertrekken van deze dames weer vrij komen, zijn inmiddels twee nieuwe gegadigden gevonden, die tijdens de jaarvergadering voorgesteld worden en na goedkeuring intreden in het bestuur.

Intern vinden er geen wijzigingen plaats. Hans Mollink blijft secretaris, Bert Bult de penningmeester en Bram Bloemerts de voorzitter. Het bestuur wordt compleet gemaakt door Erik Nijstad, Jenny Mertens, Bea Boer en Emiel Stolk.