Elly leest voor

Diever - De kinderen in de klas van juf Eline Plaisier op de Roosjenschool in Diever hadden donderdag iets leuks te vertellen thuis. ‘s Ochtends was Elly Zuiderveld in de klas om voor te lezen uit haar eigen prentenboek.

Elly Zuiderveld kwam zingen en voorlezen uit haar eigen prentenboek Jan Pieter en de gieter. Ook las ze het verhaal Hanna en Samuel uit de nieuwe Voorleesbijbel van het NBG. De kinderen luisterden vol aandacht en vonden het bezoekje heel leuk.