Actiegroep in wording: '5G, wie wordt daar beter van?'

Diever - Een aantal verontruste inwoners van de gemeente Westerveld houdt woensdag 4 maart om 19.30 uur een informatieavond in 'De Roos', Bisschopshof 36. Doel is te komen tot een actiegroep 'Stralingsbewust Westerveld'.

„Wij willen dat de gemeente Westerveld onderzocht heeft wat de gevolgen zijn van de uitrol van het 5G netwerk. De mogelijke voordelen worden wel benoemd, maar de invloed en schadelijke effecten van 5G op mens, dier en natuur zijn ons niet bekend. Wij willen geen proefkonijn worden, maar goede voorlichting en de veiligheid aangetoond zien.”

De inwoners hebben Rita Schaveling van de actiegroep Stop 5G Drenthe uitgenodigd, om belangstellenden te informeren over een plan van aanpak voor de oprichting van de actiegroep 'Stralingsbewust Westerveld'. Iedereen die de kwetsbaarheid van het ecosysteem aan het hart gaat en de actiegroep wil gaan steunen, is uitgenodigd.

Graag aanmelden voor deze avond: leo.jabaaij48@gmail.com.