Bezuinigingen, bouwvergunningen: coronavirus verlamt besluitvorming

Vergaderen uitstellen en belangrijke besluiten op de lange termijn schuiven of ondanks de coronacrisis toch bij elkaar komen? Drentse gemeenten worstelen met dit vraagstuk.

Het wordt donderdag een bijzondere vertoning in de raadszaal van Emmen . Raadsleden nemen plaats op plekken die eigenlijk voor het publiek zijn bedoeld, want ook zij moeten op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar zitten. De politici, doorgaans vrij lang van stof, moeten nog maar even oefenen op het snelspreken. Hun spreektijd is bekort tot 4 minuten.

Politici moeten goede voorbeeld geven

Het is een groot dilemma voor de gemeenteraden. Alle bijeenkomsten voor de komende weken afgelasten, dat lijkt de meest voor de hand liggende optie. Eigenlijk moeten politici het goede voorbeeld geven in een land, zeker nu het kabinet alle evenementen tot 1 juni heeft verboden.

Maar een gemeenteraadsvergadering is geen evenement. In de gemeenteraad van Emmen staan komende donderdag diverse bestemmingsplanwijzigingen en een grondaankoop op het programma. Het lijkt droge stof, maar in dit soort gevallen gaan er bouwplannen achter schuil en hebben belanghebbenden al heel wat geduld moeten oefenen om hiervoor groen licht te krijgen. „De raad is het hoogste instituut in een gemeente en er moet heel wat aan de orde zijn om niet meer bijeen te komen”, zegt raadsgriffier Harry Werkman.

Onder curatele

Ook de politici in Assen hebben alle reden om nerveus te worden. De gemeente staat onder curatele van de provincie en werkt hard aan een herstelplan om weer zelf over haar geld te kunnen beschikken. Op 23 april moet de raad zich hierover uitspreken. Ter voorbereiding moet de raad hierover donderdag alvast vergaderen.

De griffie onderzoekt of dat via een videoverbinding kan, waarbij het publiek ook kan meekijken. Nog los van de vraag of dit technisch allemaal te realiseren valt, is een grote beperking dat de raad alleen kan discussiëren geen besluiten kan nemen. Daartoe moeten de raadsleden fysiek in een officiële vergadering bijeen zijn.

In Midden-Drenthe mag niet iedereen meedoen

Hoewel in Hoogeveen het geld ook schoon op is en er besluiten nodig zijn over ingrijpende bezuinigingen, heeft de raad daar een vergadering voor donderdag geschrapt. Voor de weken daarna is het afwachten hoe de coronacrisis zich ontwikkelt.

Midden-Drenthe kiest een andere oplossing voor de raadsvergadering van donderdag. De raadszaal in Beilen is te krap om alle raadsleden met voldoende afstand te laten zitten, dus mogen slechts 12 van de 23 raadsleden aanwezig zijn. Minder dan dit aantal kan niet, want dan is het quorum er niet, dat is het minimale aantal dat present moet zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen. De fracties moeten onderling bepalen wie wel en wie niet aanwezig mogen zijn.

Tynaarlo schrapt rigoureus vergaderingen

Dit is nu precies wat burgemeester Marcel Thijsen en raadsgriffier Peter Koekoek van Tynaarlo tegen de borst stuit. Raadsleden moeten zo veel mogelijk in staat zijn de raadsvergaderingen bij te wonen, vinden zij, daarvoor zijn ze tenslotte gekozen volksvertegenwoordigers. Volgens Koekoek voelen diverse raadsleden zich niet meer op hun gemak om nog een bijeenkomst bij te wonen, anderen mogen dat überhaupt niet omdat ze gezondheidsklachten hebben. Om die reden besloten Koekoek, Thijsen en de fractievoorzitters begin vorige week alle vergaderingen tot 6 april te schrappen. Buurgemeente Noordenveld deed hetzelfde, Borger Odoorn volgde in de loop van de week.

Een verbod op het houden van gemeenteraadsvergaderingen is er niet. Vorige week waren de Drentse burgemeesters bij elkaar in de Veiligheidsregio Drenthe. Daar is besloten dat de raadsvergaderingen in principe door kunnen gaan, maar dat individuele raden anders kunnen besluiten, als er bijvoorbeeld geen spoedeisende zaken op de agenda staan, of als zich te veel raadsleden afmelden. De rijksoverheid kwam vorige week met soortgelijke aanbevelingen.

De gemeente De Wolde n wilde aanvankelijk nog wel vergaderen, maar ziet daar toch vanaf. Hetzelfde geldt voor de gemeente Meppel . De raad van Westerveld komt dinsdagavond nog wel in vergadering bijeen.

Coevorden wil nieuwe wethouder installeren

In Coevorden noopt de geplande installatie van wethouder Steven Stegen de raadsleden om dinsdagavond toch bij elkaar te komen. Stegen mag ook enkele familieleden uitnodigen de plechtigheid bij te wonen. Ook Aa en Hunze heeft een vergadering voor komende donderdag nog op de planning staan.

Niks is zeker in deze tijd

Bij alle raadsvergaderingen die nog wel doorgaan, geldt dat de publieke tribunes leeg moeten blijven. Voor de democratie is het natuurlijk belangrijk dat iedereen de besluitvorming kan volgen, maar dat kan via internet.

Niks is zeker in deze tijd. Zoals burgemeester Mieke Damsma (Midden-Drenthe) haar raadsleden waarschuwt: „Het is mogelijk dat de raadsvergadering op het laatste moment wordt afgelast.” Zo is het ook onduidelijk wanneer de besluitvorming in de gemeenten weer helemaal op gang komt.