EHBO Vledder stopt er na 40 jaar mee

Vledder - Na ruim 40 jaar is de EHBO in Vledder genoodzaakt om te stoppen. Niet vanwege het Covid-19 virus, maar omdat het ledental jaar na jaar is afgenomen en omdat het huidige bestuur voor een deel gaat aftreden en er geen vervanging komt.

„Al die jaren waren we bij diverse evenementen zichtbaar in beeld en hebben ons belangeloos ingezet om de kleine ongevallen te verzorgen. Maar we gaan er niet stilletjes vandoor. We laten nog wat na voor het dorp Vledder", zo stelt het bestuur in het vooruitzicht.

AED met kast

In 2019 is een complete AED met kast bij de Fiat garage van Bovenkamp geplaatst en in eigendom gegeven van de Firma Bovenkamp. Dit jaar nog werd een complete AED met kast geplaatst bij Kinderopvang Pinkeltje en is er bij Drogisterij Koopmans een nieuwe AED in de bestaande kast gekomen. Deze twee AED’s zijn nu overgedragen aan Dorpsbelang Vledder met de toezegging dat het onderhoud voor de komende 5 jaar door de EHBO wordt gefinancierd. „En dan is het helaas afgelopen en valt het doek."