Boeren willen hun zetels bij waterschappen behouden (anders hebben ze straks niets meer te zeggen, vrezen ze)

Politieke partij BoerBurgerBeweging wil dat de geborgde zetels die agrarisch ondernemers tot nu toe altijd hadden in waterschapsbesturen, behouden blijven. ,,Het afschaffen van deze zetels zou betekenen dat agrariërs niets meer te vertellen hebben!”

Begin juni gaf de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen – ingesteld door minister Nieuwenhuizen van infrastructuur en Waterstaat, na een motie over het geborgde zetelstelsel van GroenLinks – het advies om het systeem van geborgde zetels binnen waterschapsbesturen af te schaffen. Onder andere omdat de besturen van waterschappen zich de laatste jaren hebben geprofessionaliseerd en de belangen en perspectieven van boeren inmiddels voldoende belicht zouden worden zonder geborgde zetels.

Geen zeggenschap meer

BoerBurgerBeweging (BBB) is fel tegen op het afschaffen van de gegarandeerde zetels, zegt BBB-voorzitter Caroline van der Plas. Zeker nu boeren in het derde droogtejaar op rijd hard met de neus op de feiten worden gedrukt als het gaat over het belang van goed waterbeheer. ,,Het afschaffen van de geborgde zetels zou betekenen dat zoals de waterschappen nu zijn, agrariërs niets meer te vertellen hebben! Ze mogen nog in een adviescommissie, maar hebben geen zeggenschap meer.”

Gekaapt door landelijke politiek

BBB is bang dat waterschappen gekaapt zullen worden door reguliere landelijke politieke partijen met ,,een grote afstand tot en gebrek aan kennis over de situatie op het platteland”.

,,Praktische kennis van zaken over hoe we met name droogte moeten bestrijden is cruciaal. Voor onze voedselproductie en het behoud en de ontwikkeling van de natuur.”