Opluchting bij middelbare scholen in Drenthe en Groningen: Na de vakantie wordt het weer normaal

Na de zomervakantie mogen scholen weer onbeperkt leerlingen ontvangen. Veel middelbare scholen hadden meerdere scenario’s klaarliggen. Ze reageren opgelucht.

Andrea Hiemstra, teamleider van havo/vwo van Gomarus College Assen is niet verrast door het nieuws. ,,We hebben er stilletjes op gehoopt. Voor de band tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten is het erg belangrijk dat iedereen na de vakantie weer naar school mag. We zouden ontzettend teleurgesteld zijn als het niet had gekund.’’

Het moet woensdagavond door Rutte tijdens de persconferentie nog officieel worden bevestigd. Maar niemand twijfelt er nog aan: na de zomervakantie mogen leerlingen weer in groten getale naar school. Ze hoeven zich niet langer te houden aan de regel van anderhalve meter afstand. Alleen leerkrachten en andere medewerkers moeten op anderhalve meter afstand van elkaar en de leerlingen blijven.

Beetje verrast over terugkeer naar normaal

Ferdinand Vinke, bestuurder van Winkler Prins Veendam, is wel ‘een beetje verrast’ over de terugkeer naar normaal. Zijn school had er rekening mee gehouden dat het op dezelfde voet zou verder gaan dan nu, een mengvorm van klassikaal en digitaal onderwijs.

,,We zijn zeer verheugd dat we de leerlingen straks weer mogen ontvangen’’, zegt hij. Wel blijft de school rekening houden met een nieuwe virusuitbraak. ,,Dan kunnen we makkelijk terugschakelen naar digitaal onderwijs.’’

De afgelopen vier maanden heeft de Winkler Prins volgens hem veel ervaring opgedaan met het geven van digitaal onderwijs, maar ‘lesgeven achter glas is niet altijd ideaal’. ,,Docenten hebben heel goede digitale lesmethoden ontwikkeld. We hebben er veel van opgestoken. De goeie kanten ervan gaan we volgend schooljaar zeker meenemen.’’

‘Dit is het best mogelijke scenario’

Voor bestuurder Albert Weishaupt van het Roelof van Echten College in Hoogeveen is er ‘niks nieuws onder de zon’. De school heeft drie scenario’s. ,,Dat we weer open mogen is het best mogelijke scenario. Maar de andere twee scenario’s houden we wel achter de hand, mocht het virus opnieuw uitbreken. We zijn op alles voorbereid.’’

Voor de leerlingen is dit scenario in zijn ogen veruit het beste. Onderling contact tussen docenten en leerlingen en tussen leerlingen onderling is ‘wezenlijk’ voor het onderwijs. ,,Er is niks mis met onderwijs op afstand, maar voor de overdracht van de lesstof is de sociale dimensie onontbeerlijk.’’

Op het Roelof van Echten College zijn ze al druk bezig met de voorbereiding op het volgende schooljaar. Dat de leerlingen anderhalve meter afstand moeten bewaren tot de docenten ‘vergt nogal wat’, legt Weishaupt uit. ,,De klassen moeten opnieuw worden ingericht. Dat geldt ook voor de kantine, waar het in de pauze gewoonlijk krioelt van de leerlingen. Hoe doe je dat met de toezichthouders? Die moeten ook anderhalve meter afstand houden. Dat vraagt wel om creativiteit.’’

Twee scenario’s klaarliggen

De vestiging Lindenborgh van rsg De Borgen in Leek had twee scenario’s klaarliggen: eentje met een hybride onderwijsvorm en een ander waarbij de leerlingen weer volledig op locatie les krijgen. ,,We waren op beide voorbereid’’, zegt directeur onderwijs Daisy Smit.

De komende tijd gaan de leerkrachten en het bestuur kijken hoe ze de anderhalve meter afstand tussen de leerkrachten en leerlingen gaan waarborgen. ,,We zijn een grote onderwijsinstelling met 120 medewerkers en 1150 leerlingen. De vraag is bijvoorbeeld hoe je dat met de wissels tussen de lesuren aanpakt. We verwachten dat de overheid nog wel met adviezen en regels komt hoe we dat moeten vormgeven.’’

De afgelopen periode heeft de school volgens haar veel ervaring opgedaan met afstandsonderwijs. Er loopt momenteel een intern evaluatieonderzoek. Daar worden ook leerlingen en ouders bij betrokken. ,,We willen het goede behouden’’, aldus Smit.

Vinke is blij dat de zomervakantie voor de deur staat. ,,Iedereen loopt op zijn laatste benen. We hebben de afgelopen vier maanden alles opnieuw moeten uitvinden. Er is veel gevraagd van iedereen.’’

Dat zegt ook Hiemstra. ,,Het was een intensieve periode. Het heeft veel energie gekost. We moeten het nog even van Rutte zelf horen, maar dit nieuws geeft wel een ontspannend gevoel en vertrouwen in het nieuwe schooljaar.’’

‘Ik voelde me soms best een beetje eenzaam’

 

Opgetogen is een groot woord. Maar de meeste leerlingen van de Lindenborgh, school voor havo/vwo in Leek, zijn blij dat ze na de zomervakantie gewoon weer op school terecht kunnen. Vooral om vaker af te kunnen spreken met vrienden en vriendinnen. Maar ook omdat hiermee een einde komt aan het verfoeide online huisonderwijs.

,,Thuis schoolwerk doen vond ik echt verschrikkelijk’’, zegt havo4-leerling Xisco (18) uit Roden uit de grond van zijn hart. ,,Voordat ik op de Lindenborg kwam, zat ik op een daltonschool. Daar leer je zelfstandig werken, maar dan wel op school. Thuis lessen volgen en huiswerk doen heb ik nooit geleerd.’’

Dat geldt ook voor zijn klasgenoot Emma (16) uit Leek. ,,De ene leraar is beter in het geven van online les dan de andere. Sommige docenten behandelden de lesstof zelfs helemaal niet. De tijd werd alleen maar gebruikt om huiswerk op te geven.’’ Emma is ervan overtuigd dat veel leerlingen, ook zij zelf, leerachterstanden hebben opgelopen. Of ze overgaat? ,,Die keuze heb je als leerling zelf. Wie veel onvoldoendes heeft, moet dat volgend jaar wegwerken. In zo’n geval kan zittenblijven beter zijn.’’

Fenna (16) uit Roden begint in augustus aan haar examenjaar. ,,Ik hoop op een normaal eindexamen en wil aan het eind van het jaar trots zijn op een welverdiend diploma.’’

Vwo-5-leerling Alejandra Snippe (16) uit Tolbert miste de afgelopen maanden vooral het contact met vrienden en vriendinnen. ,,Als je op school zit, spreek je af met elkaar. Als iedereen thuis zit, komt dat er vaak niet van. Soms voelde ik me wel eens een beetje eenzaam.’’ Net als Alejandra zit Aydin Knook (15) in de leerlingenraad. ,,Een paar keer hielden we peilingen. De meeste leerlingen bleken de voorkeur te geven aan fysiek onderwijs. Slechts 20 procent beviel de lessen via online beter.’’

Sydney (19) uit Roden haalde dit jaar zijn diploma en hoopt in augustus te beginnen aan de lerarenopleiding in Leeuwarden. Hij is blij met zijn diploma. ,,Voor mij was het zeker geen cadeautje. Voor een paar vakken moest ik herkansingen doen. Dat voelde als examen doen.’’