Raadslid vraagt om strengere regels voor providers die zendmast willen plaatsen in gemeente Westerveld

In de buurt van woningen mogen geen zendmasten meer komen die hoger zijn dan 25 meter. De gemeente overlegt vroegtijdig met omwonenden over plannen voor masten.

Als het gaat om zendmasten van telecomproviders moet in de gemeente Westerveld het roer om, vindt Progressief Westerveld. Wilfred Beets, raadslid voor deze partij, komt met voorstellen daarvoor. In zijn notitie Beleid antennes en zendmasten staan er nog meer. Zo wil hij ook dat verschillende providers niet elk een andere locatie opzoeken maar hun masten zo veel mogelijk bij elkaar opstellen, op een en dezelfde plek: site sharing.

Het is niet toevallig dat nu in Westerveld een dergelijke notitie op tafel ligt. De afgelopen jaren is er binnen deze gemeente een aantal keren commotie geweest over plaatsingsplannen voor zendmasten.

Zo voelden inwoners van Diever zich overvallen door de komst van een mast bij de dorpsentree, aan de kant van Dieverbrug. Tegen het plan voor een 40 meter hoge KPN-mast tussen Wateren en Zorgvlied, dicht bij een aantal huizen, is hartstochtelijk geprocedeerd, tot de Raad van State aan toe.

Overgevoeligheid voor straling

Maart dit jaar zwengelden Progressief Westerveld en het CDA al een discussie over lokaal zendmastenbeleid aan in de gemeenteraad. KPN wil een mast bijplaatsen in Zorgvlied omdat het bereik in deze omgeving te wensen overlaat. Maar in de raadsvergadering betoogde een inwoner van het dorp dat zij juist híer is gaan wonen omdat er weinig elektromagnetische straling is. Zij zei een van de circa half miljoen Nederlanders te zijn die overgevoelig op deze straling reageren.

Die avond besloot de raad uiteindelijk dat Wilfred Beets een notitie zou schrijven, als aanzet voor gemeentelijk beleid. Lokale regels zijn er op dit moment niet. Niet in Westerveld, maar in de meeste andere Nederlandse gemeenten evenmin. Dat maakt het lastig, en soms zelfs onmogelijk, om plaatsingsplannen van providers bij te sturen. Een gemeente heeft dikwijls geen andere keus dan de vereiste vergunning te verlenen.

Beets schrijft niet over 5G

Voor zijn notitie bestudeerde Beets onder meer de regels in de weinige gemeenten die wél beleid hebben opgesteld, zoals Valkenswaard en Heusden, in Noord-Brabant. ,,Ik heb de actuele discussie over de komst van 5G bewust buiten de notitie gehouden”, licht het raadslid toe. ,,We weten allemaal dat deze kwestie op het moment wordt misbruikt door lieden die terroristisch zijn ingesteld.”

Als het aan Beets ligt wordt site sharing voor providers verplicht in Westerveld. ‘Alleen als het technisch niet kan, vervalt deze plicht’, stelt hij voor. Het raadslid wil ook dat de gemeente Westerveld niet langer de zogenoemde kruimelregeling toepast. Daarbij hoeft een provider zich dankzij een ontheffing niet aan het bestemmingsplan te houden.

Buurt krijgt stem in keuze materiaal en kleur

De gemeente moet omwonenden veel serieuzer nemen, vindt hij. De buurt moet zelfs een stem krijgen bij de keuze van materiaal en kleur van een mast.

Zendmasten mogen in Westerveld niet langer ‘op of bij cultuurhistorisch bijzondere en waardevolle gebouwen of sites’ komen, stelt Beets. Ze moeten ‘passen binnen de omgeving en mogen niet beeldbepalend worden’. Wat betreft de locaties die providers op het oog hebben voor hun masten wil het raadslid af van de huidige geheimhoudingsplicht.

De gemeente moet zich daarnaast openstellen voor burgerinitiatieven die onderzoek willen doen naar bijvoorbeeld het creëren van een stralingsarme woonwijk.

Notitie in september in de raad

Naar alle waarschijnlijkheid praat de gemeenteraad in september, direct na het zomerreces, over Beets’ notitie. Het raadslid zelf hoopt dat Westerveld met eigen zendmastenbeleid een voorloper kan worden in het Noorden. ,,Want in Noord-Nederland is er naar mijn weten nog geen enkele gemeente met beleid op dit terrein.”