'Maak alvast een plan voor woningbouw in Westerveld'

Diever De gemeente Westerveld moet niet afwachten, maar alvast voorbereidingen treffen voor de bouw van woningen voor starters, senioren en kleine gezinnen. Voorstander PvdA Westerveld dient daarom vandaag (dinsdag) een motie in.

B en W wordt verzocht hiervoor een plan van aanpak te maken en een overzicht van de kosten op te stellen.

Investeren

Met het nu al aanwijzen en bouwrijp maken van de locaties, worden niet alleen de procedures bekort op het moment dat mensen zich bij de gemeente melden voor het bouwen van woningen. Het is ook een middel om als gemeente te investeren in een periode van economische teruggang als gevolg van de coronacrisis.

Volgens de PvdA is de leefbaarheid van de dorpen gebaat bij het scheppen van meer woonmogelijkheden voor de starters, senioren en kleine gezinnen. „Teveel mensen verhuizen naar elders omdat er in de eigen gemeente geen passende woning beschikbaar is”, zo zegt fractieleider Jan Puper.

Volgens de PvdA leidt verder de toenemende digitalisering van de samenleving er toe, dat voor een deel van de werkende bevolking in Nederland de behoefte afneemt om dicht bij het werk te wonen. „De aantrekkelijkheid van de rust, de ruimte en de natuur van gemeenten als Westerveld kan in het voordeel werken bij de beslissing waar zij zich willen vestigen. Om nog maar niet te spreken over het verschil in prijs en huur van de woningen vergeleken met bijvoorbeeld de grote steden.”

In overleg

De voor nieuwbouw geschikte locaties moeten worden aangewezen na overleg met de bewoners van de kernen. Het gaat de PvdA vooral om duurzame en energiezuinige huur- en koopwoningen in het lagere segment. „Zodra de aangewezen bouwlocaties bouwrijp zijn gemaakt, kunnen ze worden ingericht als ‘tijdelijke natuur’, in afwachting van concrete plannen van woningcorporaties en particulieren”’, aldus Puper.