Gemeenteraad probeert financiën Westerveld weer op orde te krijgen; toeristenbelasting naar 1,35 euro

Bezuinigen? Belastingen verhogen? Of allebei? Westerveld schrijft rode cijfers en de raad worstelt met de vraag hoe de gemeentefinanciën weer op orde te krijgen.

Dinsdag boog de gemeenteraad zich over zowel de jaarrekening 2019 als de voorjaarsrapportage 2020. Westervelds jaarrekening sluit voor het tweede jaar op rij met een tekort, dit keer van zo’n 1,7 miljoen.

Over eventuele bezuinigingen wordt pas in het najaar, bij het vaststellen van de begroting voor 2021, definitief beslist. Maar al in de voorjaarsrapportage is het nu zuinigheid troef. De coronacrisis was voor VVD-wethouder van financiën Klaas Smidt aanleiding om er nog een ‘winstwaarschuwing’ aan toe te voegen.

Ozb mag van VVD een beetje stijgen

Michiel van de Kasteelen (Progressief Westerveld) vond de voorjaarsrapportage opvallend beleidsarm. Renate Masselink (VVD) las kordaat een tien punten tellend actieplan voor om tot meer baten en minder lasten te komen. Onder meer stelde ze voor om terreinen als de oude gemeentewerf in Havelte en de locatie Dingspilhuus in Diever te verkopen. De onroerendezaakbelasting (ozb) mag van haar een beetje stijgen, op voorwaarde dat de rioolheffing dan iets daalt.

,,Structurele uitgaven indammen”, was de oplossing van Gerjo Ballast. Maar voor het wegenonderhoud in het uitgestrekte buitengebied van Westerveld wil de CDA’er een uitzondering maken. ,,Daar wonen ook burgers die belasting betalen.”

Voor Jan Puper (PvdA) mag juist dat wegenonderhoud wel ‘een tandje minder’. Van het armoedebeleid moet de gemeente evenwel met de vingers afblijven, stelde hij.

‘Komt u met een duidelijk statement!’

,,Behouden wat we hebben is nu de beste investering”, stelde Geke Kiers de prioriteiten van DSW (Duurzaam Sterk Westerveld). Als voorbeelden noemde ze de zwembaden, dorpshuizen en musea in de gemeente. Hoe moet dat bekostigd worden, vroegen enkele andere raadsfracties haar. Kiers liet dat in het midden, tot ergernis van met name Jan Puper: ,,Komt u met een duidelijk statement!”

Met deze reacties op de voorjaarsrapportage zette de raad de begroting voor komend jaar alvast in de grondverf. Westerveld zal hoe dan ook minder te besteden hebben, terwijl een lastenverhoging onvermijdelijk lijkt. Renate Masselink zei van B en W later dit jaar ‘duidelijke beleidskeuzes’ te verwachten, waarover de raad in november knopen kan doorhakken.

Een meerderheid van de gemeenteraad besloot dinsdagavond al wel de toeristenbelasting te verhogen van 1,25 euro per persoon per overnachting tot 1,35 euro. De raad stemde over een amendement van die strekking van VVD, Gemeentebelangen, DSW en PvdA. Een jaar geleden bedroeg de toeristenbelasting in Westerveld nog 1,10 euro.

Motie steunt nieuwbouw

De PvdA stelde in een motie voor om de nieuwbouw, getroffen door eerst de stikstof- en daarna de coronacrisis, een zetje in de rug te geven. De gemeente moet volgens de sociaal-democraten nog dit jaar samen met verenigingen van dorpsbelang alle locaties in Westerveld op een rij zetten waar met name voor starters, kleine gezinnen en senioren kan worden gebouwd.

Wethouder Smidt zag het niet zitten. De gemeente heeft mankracht noch geld voor zo’n studie en al helemaal niet op zo korte termijn. De gemeenteraad nam de motie niettemin unaniem aan.