Geen Open Monumentendag en Nationale Archeologiedagen in Westerveld

Havelte - In de gemeente Westerveld worden dit jaar tijdens de Nationale- en Europese Open Monumentendagen geen monumenten opengesteld voor het publiek.

„We hebben altijd een grote groep monumenteneigenaren en vrijwilligers die ieder jaar enthousiast de deuren van hun monument openstellen voor publiek. Uit rondvraag bij de deelnemers voor dit jaar blijkt het merendeel zich zorgen te maken of de geldende coronamaatregelen kunnen worden nageleefd in vaak kleine monumenten. Bij grotere monumenten, zoals de radiotelescoop of middeleeuwse kerken zijn het juist de grote schare aan vrijwilligers die een risico kunnen lopen. Hierop heeft het college besloten, om in 2020 geen Open Monumentendag te organiseren in Westerveld", aldus burgemeester Rikus Jager.

Nationale Archeologiedagen

Het tweede weekend van oktober staat sinds een aantal jaren in het teken van de Nationale Archeologiedagen. Dit jaar zouden de archeologiedagen gecombineerd worden met de derde Erfgoeddag van Westerveld. De landelijke organisatie van de Nationale Archeologiedagen heeft besloten om de gehele organisatie ten gevolge van de Coronacrisis naar volgend jaar te verplaatsen en aansluiting te zoeken bij de Europese Archeologiedagen in juni. In overleg met de organisatie van de Erfgoeddag van Westerveld is besloten om ook de Erfgoeddag te verplaatsen naar juni 2021.