Weer gaat een London Honey Award naar Wapserveen

Wapserveen/Londen - Angelique Schipper, ecologische imker uit Wapserveen, heeft voor de tweede keer samen met haar bijen als enige Nederlander goud gewonnen bij de uitreiking van de London Honey Awards. „In gesprek met mijn bijtjes vraag ik hen om samen met mij in deze wereld goed en gezond nieuws te verspreiden”, laat ze weten

Bij het ecologisch imkeren gaat het over pure liefhebberij. „De verzorging, de ontwikkeling van het bijenvolk; de verrassingen zijn voortdurend een bron van genot die je uit de sleur van het dagelijks leven wegrukt”, schetst Angelique. „De vermenigvuldiging en instandhouding van de bijen is buitengewoon interessant, daar houd ik mij mee bezig.”

Twee hectare nieuw ingezaaide Facelias staan nu volop in bloei, direct grenzend aan de imkerij waar de rieten bijenkorven, Top bar hives, Duitse Segeberger en traditionele houten bijenkasten zij aan zij staan. Facelia, beter bekend als bijenbrood, bijenvoer of bijenvriend, bestaat uit een zee van paarse eiwitrijke bloemen en is zowel een groenbemester als een voedingsgewas het groeit snel, stelt lage eisen aan de bodem en verdraagt droge periodes goed.

Groenbemesters

Het zijn ongesubsidieerde groenbemesters, stampvol met bijen, vlinders en insecten. Allerlei soorten hommels en vogels vliegen af en aan. „Zelfs mijn nieuwe buurman, de zogenaamde agressieve buizerd die in Wapserveen is gesignaleerd, wordt weer vriendelijker en groet mij met een vriendelijke lach.”

Onder de Facelias groeit een tapijt van klaver. „Als de Facelias zijn uitgebloeid, maaien we de toppen eraf en staat er nieuw bijenvoer klaar in de vorm van witte klaver. Als goed imker zijnde heb je de verplichting om je bijen een goede leefomgeving te bieden.”

Vraagstuk

Voor Angelique was het een lastig vraagstuk of ze wel of geen honing op zou sturen naar een Internationale verkiezing. „Er wordt ook honing terecht afgekeurd. Hoe beoordeel je je eigen honing om te kunnen volstaan met het toezenden van je honing naar Ambrosia quality te London? En diezelfde honing aan een analytisch en een organoleptisch onderzoek te laten onderwerpen door een internationale jury? Dat panel bestaat wel uit profesoren, doctoren, onderzoekers, voedingswetenschappers en docenten honingsommeliers uit de ecologische en gewone landbouw.”, vroeg ze zich af.

„Maar ik vertrouwde op mijn grootste passie, mijn gedetailleerde liefde voor flora en fauna, het zelfkritisch zijn, maar bovenal mijn diep respect voor de meest sociale, individualistische wezentjes op aarde: de bijen.” En met succes.

Info: www.dedrentsekrent.nl