Ondernemer en alimentatie berekenen? Laat u adviseren door een echtscheidingsadvocaat

Aangeboden door: familie-erfrecht.nl

Als u gaat scheiden, volgt een emotionele periode waarin veel moet worden geregeld. Er speelt nog meer mee als een van de partners een eigen bedrijf heeft. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld met het bedrijf? Moet dat ook worden verdeeld? Welke fiscale haken en ogen zijn daarmee gemoeid en hoe zit het met de financiën?

Wat dat betreft zijn scheidingen van ondernemers een vak apart. Niet in de laatste plaats vanwege de (kinder- en partner)alimentatieverplichting. Want vanwege het variabele inkomen van een ondernemer, is het berekenen van de alimentatie een stuk lastiger. Bent u ondernemer en gaat u scheiden? In dit artikel vertellen wij u over de mogelijke scenario’s waarmee u van doen kunt krijgen.

Alimentatie naar behoefte en draagkracht

Wanneer de alimentatie die u aan uw toekomstige ex-partner moet betalen wordt berekend, zijn twee criteria van belang. Als eerste is de behoefte van de onderhoudsgerechtigde relevant. Deze maatstaf bepaalt de hoogte van het bedrag dat nodig is om in diens levensonderhoud te voorzien. De welstand van de echtgenoten gedurende het huwelijk vormt de basis voor het vaststellen van de behoefte. Daarnaast speelt de draagkracht van de alimentatieplichtige een rol. Dit criterium bepaalt welk bedrag u aan partner- en kinderalimentatie kunt betalen. Het meest actuele inkomen en de meest recente lasten, zijn de factoren die hierbij van belang zijn.

Complexe berekening

Normaalgesproken is het voor een echtscheidingsadvocaat niet ingewikkeld om de draagkracht van de onderhoudsplichtige te berekenen. De meest recente loonstroken, de jaaropgave, de laatste aangifte en aanslag IB, zijn hierbij van belang. Deze documenten en het actuele inkomen zijn de factoren waarmee de draagkracht wordt berekend. Voor de beoordeling van de draagkracht geldt dat niet alleen dient te worden gekeken naar het inkomen dat u als alimentatieplichtige daadwerkelijk verwerft. Ook het inkomen dat u in redelijkheid zou kunnen verwerven speelt een rol. Wat het bij het berekenen van alimentatie in de scheiding van een ondernemer extra complex maakt, is dat er niet kan worden uitgegaan van loonstroken en een jaaropgave. 

Voldoende liquide middelen

Hoe wordt de draagkracht van een ondernemer dan wel berekend? Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de IB-ondernemer en de DGA (directeur grootaandeelhouder). Wanneer u als ondernemer een eenmanszaak heeft, wordt gekeken naar de behaalde winst in de onderneming. Daarnaast is het van belang in hoeverre deze winst aan het bedrijf kan worden onttrokken. Een DGA ontvangt de winst die in een BV wordt gemaakt echter niet rechtstreeks. Als u DGA bent, ontvangt u een salaris uit de bewuste BV. Indien het bedrijfsresultaat dit toelaat, kunnen daarnaast dividenduitkeringen worden gedaan. Maar of u nu IB-ondernemer of DGA bent, is het bij het berekenen van de draagkracht vanzelfsprekend zeer belangrijk om de continuïteit van uw bedrijf te bewaken. In dat kader kan niet alleen worden uitgegaan van de winst. Er dient ook sprake te zijn van voldoende liquide middelen.

Wijziging van de alimentatieplicht

Een zorgvuldige berekening ten spijt, kunnen er in de toekomst altijd dingen gebeuren waardoor u als ondernemer niet meer aan de vastgestelde alimentatieverplichting kunt voldoen. Bijvoorbeeld door een economische crisis waardoor de resultaten tegenvallen. In dergelijke gevallen kan een verplichting tot alimentatie worden gewijzigd. Een ander relevant aspect waarbij rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de alimentatie, zijn de huwelijkse voorwaarden of de afwikkeling van de huwelijksgemeenschap.

Het berekenen van de draagkracht van een ondernemer is beslist geen sinecure. Staat u aan het hoofd van een onderneming en gaat u scheiden? De gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten van Familie- & Erfrecht staan u bij met advies en kunnen de juiste berekeningen voor u opstellen.

Maak een afspraak via 088 – 02 09 444 en kijk voor meer informatie op: www.familie-erfrecht.nl