TV Diever vindt nieuw bestuur

Diever - Ondanks Covid-19 en de wisselende maatregelen het afgelopen jaar, was het voor Tennisvereniging Diever ook bestuurlijk gezien een pittig jaar, vanwege het te kort aan bestuursleden. Om uiteenlopende redenen hebben de laatste drie zittende bestuursleden besloten het stokje door te willen geven aan een nieuw bestuur. Hiervoor hebben deze bestuursleden Ab Winters bereid gevonden om als interim-voorzitter te willen fungeren en nieuwe bestuurs -en commissieleden te gaan werven. Zo kunnen dan weer een nieuw bestuur en commissies worden geformeerd.

Winters heeft deze functie heel goed opgepakt en met succes. „We zijn ontzettend opgelucht dat er betrokken leden zijn, die de club weer een duw voorwaarts willen geven.” Ondanks Corona, heeft de club het afgelopen jaar, mede door de enthousiaste trainer, een aantal nieuwe leden erbij gekregen, waaronder ook jeugdleden. Ook voor dit jaar heeft Marc Cossee mooie plannen om nog meer jeugd bij TV Diever te betrekken. De enthousiaste trainer weet met veel plezier de tennissport over te brengen. TV Diever is financieel gezond. Het heeft een prachtig gelegen tennispark. Enkele jaren geleden nog zijn er drie nieuwe gravelbanen aangelegd, allen voorzien van verlichting.

Het nieuwe bestuur wordt binnenkort aan de huidige leden gepresenteerd. Het bestuur hoopt op een prachtig tennisseizoen dit jaar.

Info: www.tvdiever.nl