Westerveld neemt 24 medewerkers Reestmond in vaste dienst

Diever - Westerveld gaat 24 medewerkers van Reestmond in vaste dienst nemen. Ze gaan in de gemeente aan de slag met het groenonderhoud.

Reestmond is één van de grootste werkgevers in de regio. Het voert voor de gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst de Wet sociale werkvoorzieningen uit. De overname van het personeel is afgesproken bij de totstandkoming van de Ontwikkelagenda Reestmond. Daarin is afgesproken dat de groenmedewerkers in dienst komen van de deelnemende gemeente waar ze werkzaam zijn. Voor Westerveld betekent dit dus de overname van 24 zogenaamde sw-medewerkers die nu nog via Reestmond het groen in Westerveld onderhouden. De 24 mensen worden beschikbaar gesteld aan ROVA waarvan Westerveld aandeelhouder is. Uitgangspunt is om de medewerkers via een 'zachte landing' beschikbaar te stellen aan ROVA. Concreet betekent dit dat de 24 mensen die het betreft een zo gelijkwaardig of passend mogelijke functie wordt aangeboden.

Vragen

De gemeenteraad die vanavond werd geïnformeerd over het plan van de overname van de 24 medewerkers, had nog wel vragen. Namens Gemeentebelangen had Manou Mulder vragen over de terugkeergarantie wanneer de medewerkers die nu ook al werkzaam zijn in het groenonderhoud, toch niet op hun plek zijn bij de gemeente. Volgens wethouder Henk Doeven is er zeker een terugkeergarantie. “Er worden gesprekken gevoerd met de medewerkers. Hun werkzaamheden blijven voor het grootste deel gelijk. Mocht dat niet zo zijn en een medewerker is niet op zijn of haar plek bij de gemeente, dan is er inderdaad een terugkeergarantie naar Reestmond.” Verder wilde Chantal Starke (VVD) weten of de buiten dienst medewerkers die nu in dienst zijn van de gemeente ook overgaan naar ROVA. Volgens Doeven is daar geen sprake van. “Deze mensen gaan niet onder opdracht of begeleiding van ROVA werken.”

Uitdaging

Volgens wethouder Klaas Smidt vindt de grootste verandering bij de overgang van de 24 medewerkers plaats op het loonstrookje. “Daar staat nu nog Reestmond op en straks Gemeente Westerveld.” Bij de overgang worden de omstandigheden zoveel mogelijk gelijk gehouden. “Dat betekent dat ook een deel van de begeleiding mee over gaat”, aldus Smidt die naar aanleiding van een vraag van Regina Bos (CDA) nog wel over een uitdaging sprak. “De kosten van de salarisadministratie komen voor rekening van de gemeente. Wij nemen die kosten over van Reestmond. Bij die organisatie moet dus bezuinigd worden om dit te compenseren. Taken gaan over en budgetten gaan dus ook over.”