Streektaalorganisatie van Drenthe houdt webinars (in plaats van fysieke activiteiten) in dialectmaand maart

Huus van de Taol, de streektaalorganisatie van Drenthe, heeft voor de dialectmaand maart vijf gratis online lezingen (of: webinars) over het Drents georganiseerd.

Het Huus van de Taol promoot het Drents met als doel om het een taal te laten zijn waar de gebruikers trots op zijn en die niet-gebruikers waarderen. Voor de dialectmaand maart - Meertmaond Streektaolmaond - organiseert de streektaalorganisatie steevast tal van publieksactiviteiten om het gebruik van de Drentse taal te stimuleren. Omdat fysieke activiteiten vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk zijn, zijn dit jaar vijf webinars georganiseerd.

  • Renate Snoeijing tekent woensdag 3 maart voor de eerste online lezing in de reeks. Zij schetst hierin de achtergronden van het Drents.
  • Een week later, woensdag 10 maart, spreekt Arja Olthof over het doorgeven van het Drents, ofwel over het opvoeden met en in de streektaal.
  • Woensdag 17 maart staart een interview met schrijver Marga Kool geprogrammeerd. Interviewer is Baukje Bloemert.
  • Henk Nijkeuter bespreekt in het webinar van woensdag 24 maart de vroege Drentse literatuur.
  • Jan Hartlie sluit de reeks woensdag 31 maart af met een broescursus Drents.

De webinars beginnen steeds om 19.30 uur en duren maximaal 60 minuten. Aanmelding: www.huusvandetaol.nl.