Uit een Rijk Verleden:  Het Olde Laor behoorde toe aan de Heer van Ruinen

De op de foto afgebeelde zeer oude boerderij werd gebouwd in het begin van 1600 en stond in de buurtschap Oldenhave. Het antieke van deze boerderij is met de verbouwing in 1957 gedeeltelijk verdwenen.

Voor de verbouwing bestond de boerderij uit een oude woonkamer (5 x 6 meter), de bedsteden, de opkamer, de lemen vloer, een grote schoorsteen en de ramen met kleine ruitjes. Het achterhuis was nog in zeer oude staat, met een koestal, paardenstal, pompenstraat, hooivak en de slieten over het gebintewerk waar het koren in de herfst werd opgeslagen om het ’s winters te dorsen met de stok.

Naast de boerderij stond nog het oude schaapshok, waarin vroeger de schapen, die overdag met de gezamenlijke kudde en herder de nabij gelegen heide opgingen, overnachten.

Deze boerderij behoorde toe aan de heer van Ruinen, die op het kasteel ‘Oldenhof’ woonde. Hij verhuurde de boerderij in 1635 voor 200 gulden, enige ponden honing en het onderhoud van 25 schapen en wat kippen.

In 1750 is deze boerderij verkocht aan de fam. Roelof Smid. Zij hadden één zoon, genaamd Klaas. In 1793 erfde hij dit bedrijf van zijn ouders. Klaas trouwde in 1811, op 40-jarige leeftijd, met Roelfien Koning. Dit echtpaar kreeg drie dochters, Trientien, Marchien en Roeffien, zij werden geboren in: 1812, 1814 en 1816.

Trientien trouwde met Eppinga en ging wonen op het ‘Nije Laor’. Roeffien trouwde met P. ten Brink en ging in Ansen wonen. Marchien trouwde met Roelof Luning. Zij bleven op de ouderlijke stee ‘Het Laor’ wonen.

Marchien en Roelof kregen acht kinderen, waarvan er twee ongehuwd bleven, namelijk Klaassien en Trientien, respectievelijk geboren in 1843 en 1852. Deze twee vrouwluu hebben de boerderij van hun ouders voortgezet tot ongeveer 1915. Daarna verhuurden ze de boerderij aan de familie Klaster, doch bleven zelf met hun knecht in het woongedeelte van de boerderij wonen. Voor de familie Klaster bouwden ze een huisje naast de boerderij, dat later bewoond werd door hun knecht. W. Schipper. Na het overlijden van de gezusters in respectievelijk 1933 en 1935 is de boerderij ‘Het Laor’ verkocht aan de familie Veurman, die het eerst nog een aantal jaren heeft verhuurd aan de familie Geul tot 1957.

Bij de gezusters Klaassien en Trientien Luning heeft enkele tientallen jaren hun tantezegger Jan Jakob Westenbrink, geboren in 1866 en zoon van Egbert Lucas Westenbrink en Femmechien Luning, gewoond. Deze J.J. Westenbrink had als jongen al een goed verstand en ging na de lagere school door op de normaalschool te Meppel. Hij werd onderwijzer en stond enige jaren in zijn eigen dorp voor de klas. In 1903 vertrok hij naar Groningen om daar hoofdonderwijzer te worden. Hij overleed in 1948.

Wim Stegeman