Het is veel te vroeg voor versoepelingen in verpleeghuizen, vinden verpleeghuizen in Drenthe

Demissionair minister Hugo de Jonge zei woensdag dat er volop versoepeld kan worden in de verpleeghuizen, nu veel bewoners hun tweede vaccinatie hebben gehad. Een mooi bericht, maar het komt veel te vroeg, stellen de Drentse verpleeg- en verzorgingshuizen.

Achter de schermen betekenen versoepelingen voor verpleeghuizen ‘een ingewikkelde en moeilijk oplosbare puzzel van de nog steeds aanwezige risico’s’, schrijven de Drentse VVT’s (verpleeg- en verzorgingshuizen).

Besmettingen onder bewoners dalen, maar besmettingen onder medewerkers nog niet. En medewerkers die corona hebben gehad zijn nog herstellende of kunnen maar deels werken. Nu al versoepelen brengt de zorgcontinuïteit in gevaar.

Erg prematuur

,,Inmiddels is gelukkig een groot deel van onze bewoners een of twee keer gevaccineerd en dat is ook waarop het OMT haar advies aan de minister heeft gebaseerd”, zegt Mariska Roeters, directeur-bestuurder van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe en woordvoerder namens de Drentse VVT’s. ,,Heel wenselijk en begrijpelijk, want we willen allemaal dat er weer meer ruimte komt voor het welzijn van onze bewoners. Het is alleen wel erg prematuur.”

‘We weten niet wie wel of niet is gevaccineerd’

De aangekondigde versoepelingen houden onder andere in dat wanneer 80 procent van de bewoners twee keer is gevaccineerd, bewoners weer in grotere groepen mogen samenkomen. Verder mag bezoek met een vaccinatiebewijs of negatieve test in de hand, zonder mondkapje bij de bewoner in het appartement zijn. Dit mag vanaf twee weken na de tweede vaccinatie. Iedere zorginstelling moet zelf goed afwegen of veiligheid van medewerkers en bewoners en het welzijn van bewoners met elkaar in balans zijn, schrijft Hugo de Jonge in zijn kamerbrief.

En dat is lastig afwegen volgens Roeters, want je weet niet welke bezoeker is gevaccineerd en welke niet. ,,We weten zelfs niet van onze medewerkers wie wel of niet is gevaccineerd. In het kader van de AVG mogen we dit niet registeren, dus we tasten hier in het duister. Ook is nog niet bekend of iemand die volledig gevaccineerd is het virus alsnog kan overdragen.”

Medewerkers raken nog steeds vaak besmet

Dat de besmettingen onder bewoners in de verzorg- en verpleeghuizen sterk gedaald zijn is bekend, maar die daling geldt nog niet voor medewerkers zegt John Post, regiomanager bij Accolade Zorg. ,,We zien nog steeds dat veel medewerkers besmet raken en ziek zijn. Zij vormen dan misschien geen groot besmettingsrisico meer voor bewoners, maar nog steeds wel voor elkaar.”

Alleen versoepelen als zorgcontinuïteit zeker is

Door medewerkers die ziek thuis zijn en in quarantaine moeten, ook vaak preventief, staat de zorgcontinuïteit nog steeds onder zeer hoge druk, zegt Post. ,,Ook omdat veel medewerkers echt nog moeten herstellen van corona en niet of slechts deels kunnen werken. Hoe maak je dan een goede en verantwoorde afweging tussen veiligheid en welzijn? We gunnen iedereen en zeker onze bewoners eindelijk weer eens een dikke knuffel, maar hiervoor is het echt nog te vroeg. Er zit meer achter dan alleen de veiligheid van bewoners. Versoepelingen zijn echt alleen mogelijk als de zorgcontinuïteit ook is veiliggesteld.”