Proefproject duurzame bollenteelt in Westerveld gaat Drenthe de komende drie jaar 1,2 miljoen euro kosten

De gemeente Westerveld is de komende drie jaar het toneel van een proefproject voor duurzame bollenteelt.

Daarbij wil de provincie Drenthe inzicht krijgen in het telen van kwalitatief goede bloembollen, terwijl de leefomgeving zo min mogelijk wordt belast. Ook de vatbaarheid van bollen voor ziektes en het zoeken naar oplossingen van problemen die omwonenden ervaren bij de teelt van bloembollen worden onderzocht.

Samen met telers en omwonenden willen onderzoekers, overheden en middelenleveranciers kennis en ervaring opdoen, om zo te komen tot meer duurzame en vitale bollenteelt, terwijl de woonomgeving zo min mogelijk hinder ondervindt.

Gedeputeerde Staten verleent 100.000 euro subsidie

In de nieuwe landelijke toekomstvisie voor gewasbescherming staat Drenthe aangemerkt als regionaal proefgebied. Het proefproject gaat Drenthe 1,2 miljoen euro kosten, waarvoor Gedeputeerde Staten 100.000 euro in de vorm van subsidiegeld voor zijn rekening neemt De resterende partijen dragen samen 500.000 bij, terwijl aan het ministerie van LNV een bijdrage van 600.000 euro is gevraagd.

Spanningen tussen telers en inwoners

De afgelopen jaren bleek dat inwoners bezorgd zijn over het effect van gewasbeschermingsmiddelen op met name de gezondheid van de mens. Dat leidde in de gemeente Westerveld tot spanningen tussen telers en inwoners.

,,Met deze pilot gaan we weer een stap verder in het onderzoeken naar wat helpt om die omslag naar meer duurzame teelt te bereiken”, zegt gedeputeerde Henk Jumelet. ,,Dat kan zitten in het verfijnen van teelttechnieken en het toepassen van middelen die minder belastend zijn, maar ook oog hebben voor ieders belang voor een leefbaar platteland.”

Inwoners krijgen nog bericht wanneer het project precies losgaat.