Column Henk Bulder: Miljardendans in de energietransitie

Het lijkt wel of de miljarden niet op kunnen als het om de energietransitie gaat. De ODE (opslag duurzame energie) op uw energierekening fungeert als geldboom die jaarlijks groeit door tariefsverhogingen. Het zou veel logischer zijn om daar een andere geldboom voor te gebruiken, namelijk de miljarden aan subsidie die naar de fossiele energie gaan en dus contraproductief zijn als het om de energietransitie gaat. Zijn er misschien nog meer miljarden die onze overheid over de balk smijt?

Trots beweert de overheid dat windturbines op zee zonder subsidie kunnen. Onzin! Dat is slechts optisch mogelijk gemaakt door de infrastructuur te scheiden van de windturbines. Die miljarden subsidie gaan nu dus naar de infrastructuur om de opgewekte energie aan te landen en op het net aan te sluiten. Waarom moet windenergie na 40 jaar überhaupt nog gesubsidieerd worden? Ook subsidie voor grootschalig zon is overbodig, want er is nog voldoende onbenut dak beschikbaar. Het argument dat de daken van bedrijfsgebouwen niet sterk genoeg zouden zijn, is komen te vervallen met de 100% recyclebare lichtgewicht zonnepanelen zonder ballast van Solarge.

Carbon Capture en Storage

De overheid heeft miljarden aan subsidie in het vooruitzicht gesteld om CO2 af te vangen en in lege gasvelden onder de Noordzee op te slaan. Shell is er weer als de kippen bij om die subsidie op te strijken in plaats van haar winsten daarvoor aan te wenden. Afgevangen CO2 kan beter worden gecombineerd met waterstof om er kerosine van te maken. Dat ligt meer in het verlengde van de corebusiness van Shell en kan het vliegverkeer verduurzamen. De kosten kunnen worden doorberekend in de te goedkope vliegtickets.

Miljarden subsidie om stikstoffabrieken te bouwen, waarmee hoogcalorisch gas, dat op de Maasvlakte en in de Eemshaven wordt aangeland, kan worden omgezet in laagcalorisch gas ter vervanging van aardgas, is weggegooid geld. Hoogcalorisch gas kan beter gemengd worden met waterstof of biogas tot laagcalorisch gas. Hoogcalorisch gas is immers een tussenoplossing die als fossiele brandstof moet worden uit gefaseerd.

Biomassa of kernenergie?

Miljarden subsidie voor biomassa bijstook en pellet kachels kan echt niet meer. De uitgespaarde miljarden kunnen worden aangewend voor het realiseren van kernenergie op basis van thorium zoals vorige week op deze plaats beschreven. Als niet gekozen wordt voor kernenergie, dan zijn er miljarden nodig voor de verzwaring en het balanceren van het net vanwege het sterk wisselende aanbod van de preferente energie van zon en wind.

Het wordt hoog tijd voor een heroverweging van de bestedingen ten behoeve van de energietransitie. Bedrijven als Shell en Biliton zullen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen door serieus werk te maken van de energietransitie. Ze moeten leren hun eigen broek op te houden want miljarden winst maken op fossiele energie en tegelijk miljarden subsidies opstrijken op kosten van de burgers dat is ronduit asociaal.

Als u aan de overheid wilt laten zien dat het anders kan dan help ik u daarbij. Stuur dan een mailtje naar henkbulder66@gmail.com

Henk Bulder, Stichting Duurzaam Milieu, mei 2021