ReestdalEnergie deelt voor meer dan 1500 euro aan led-lampen uit

Zuidwolde - Er is afgelopen jaar weer een mooie impuls gegeven aan zuiniger energiegebruik in De Wolden. Dat is mede te danken aan de campagne van de Energiecooperatie ReestdalEnergie om inwoners van De Wolden die overstappen naar hun eigen duurzame energieleverancier EnergieVanOns

Nieuwe gebruikers kregen elk een cadeaubon uitgedeeld waarmee men bij Blokker in de Hoofdstraat van Zuidwolde voor 50 euro aan led-lampen kan krijgen. Aangezien het aantal overstapper afgelopen jaar 31 was, zijn er weer heel wat lampen vervangen door de veel zuiniger led-lampen. Op deze wijze wil de coöperatie niet alleen het zuinig omspringen met energie stimuleren, maar ook demonstreren hoe de coöperatie er naar streeft om gemaakte winst te delen met de omgeving.

Energiebronnen

ReestdalEnergie vindt het belangrijk om namens de inwoners van De Wolden te streven naar zo veel mogelijk invloed van de omgeving op alle ingrepen die nodig zijn voor het laten slagen van de overgang naar duurzame energiebronnen waartoe de overheid heeft besloten. En daarnaast vindt men het van belang dat burgers hierbij niet alleen de lasten mogen dragen, maar ook moeten kunnen delen in delen in mogelijke opbrengsten. Samenwerkende burgers in Energiecoöperaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Samen met meer dan honderd coöperaties in Groningen, Friesland en Drenthe is ReestdalEnergie eigenaar van het energiebedrijf EnergieVanOns met de meest Groenen lokale energie van Nederland. Voor meer info: energie.vanons.org. Volgens bestuurslid Hein van Wijk is de belangrijkste verklaring voor het groeiend aantal overstappers naar de coöperatieve energieleverancier de combinatie van de lage prijs met de toenemende motivatie van steeds meer mensen om ook zelf iets te doen om de klimaatproblemen te lijf te gaan ook al zijn het maar kleine stappen.